Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Doktor Piotr to krótkie opowiadanie, którego akcja toczy się w latach 80. XIX wieku, po powstaniu styczniowym i po reformie uwłaszczeniowej. Zawiera ono w sobie imponującą analizę przemian społecznych, jakie miały miejsce w ostatniej dekadzie XIX wieku. Były to: deklasacja szlachty, tworzenie się inteligencji, kształtowanie klasy bogaczy, właściwych dla społeczeństwa kapitalistycznego, narastanie nowych, choć równie głębokich, antagonizmów społecznych, wyznaczanych teraz nie przez pochodzenie, ale przez stan posiadania.


Obok tego w utworze została przedstawiona historia pokoleniowego konfliktu z całą jego złożonością, pokazaną dzięki niezwykłej wrażliwości na wszelkie poruszenia ludzkiego serca, z całym jego tragizmem. Jest to historia ojca i syna, którzy rozdzieleni przez życie, oddalają się od siebie i stają się w końcu niemal obcymi sobie osobami. Żeromski świetnie pokazał blaski i cienie wyborów moralnych bohaterów uwikłanych w mechanizmy historii i swoje własne pułapki myślowe. Wszystkie te wątki zostały ujęte w miniaturową formę opowiadania, w ramach którego znajdujemy list, analizy psychologiczne postaci, wartką akcję, przejmujące opisy przyrody, poruszające marzenia senne i... życie, chciałoby się powiedzieć.

Bibliografia


1. Słownik terminów literackich, pod red. J. Sławińskiego, wyd. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2002.
2. Hutnikiewicz A., Wstęp, [w:] S. Żeromski, Wybór opowiadań, wyd. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, BN I 203, Wrocław- Warszawa 1971.
3. Hutnikiewicz A., Młoda Polska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
4. Tomkowski J., Młoda Polska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
4. Obraz Literatury Polskiej XIX i XX wieku. Seria 5, T. 3. Literatura okresu Młodej Polski, pod red. K. Wyki, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1973.

Mapa serwisu: