Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki

Bohaterowie

Dominik Cedzyna
Należy do zdeklasowanej szlachty. Zrujnowany materialnie podejmuje pracę zarobkową u Teodora Bijakowskiego. Często marzy o dawnych czasach i próbuje chociaż zewnętrznie zachować swoją godność. Marzy o powrocie na wieś i posadzie rządcy w majątku Bijakowskiego. Upragnionym zajęciem jest dla niego właśnie zajmowanie się ziemią.
U swego boku najchętniej widziałby syna, jednak ten podąża w kierunku pracy naukowej.... więcejLos zdeklasowanego szlachcica Dominika Cedzyny (charakterystyka)

Dominika Cedzynę poznajemy, gdy w ciemnej, małej izdebce czyta list od swojego syna - Piotra. Z jego rozmyślań wyłania się rola, jaką niegdyś zajmował w społeczeństwie.
Jest szlachcicem. Sam wypowiada się o roli tej grupy społecznej w następujący sposób:
My członkowie szeroko pojętej rodziny szlacheckiej, stanowiliśmy odrębną społeczność, byliśmy cennym zbożem, rosnącym na pocie tłumu jak na nawozie. Czy nie tworzyliśmy postępu,...
więcejAwans społeczny Bijakowskiego (charakterystyka)

Teodor Bijakowski ukończył Instytut Komunikacji w tym właśnie okresie, kiedy nieuniknione warunki ekonomiczne roztworzyły pugilares szepcząc: zagrabiaj o piękny posągu. Pieniądze otworzyły Teodorowi drzwi do awansu społecznego. Wejście na salony było nie tylko kolejnym etapem kariery, ale pozwoliło również starać się o rękę posażnej panny. Ale jaka była droga to tego punktu?

Teodor Bijakowski urodził się w Warszawie. Mieszkał... więcejProblem gatunku

Utwór, choć zaliczany zasadniczo do opowiadań, nie jest jednorodny gatunkowo. Wyrazisty wątek obejmuje relacje między Dominikiem Cedzyną a jego synem. W tym planie pozostaje kwestia przyjazdu Piotra, wyłaniająca się stopniowo sprawa pieniędzy ukradzionych przez Dominika, a przeznaczonych na kształcenie syna, konflikt między dwoma bohaterami, wreszcie wyjazd Dominika za granicę. Tak „wydestylowany” z utworu wątek tworzy w jego obrębie... więcejKompozycja utworu

Od strony kompozycyjnej można wyróżnić w utworze kilka wyraźnie wyodrębnionych części.
Na część pierwszą składa się opis przeżyć wewnętrznych Dominika Cedzyny, ujęty w formę monologów wewnętrznych oraz przedstawienie sytuacji i poglądów Piotra, ujętych w formę listu.

Następnie czytelnik ma wrażenie przeniesienia akcji na inny plan, czy raczej, jak się później okazuje, oświetlenie jej z innej perspektywy. Przedstawione zostają... więcej