Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Do najważniejszych dzieł traktujących o teorii literatury, literaturoznawstwie czy językoznawstwie polskim pochodzących z okresu międzywojnia należy zaliczyć:

- Słownik etymologiczny języka polskiego, Dzieje kultury polskiej, Encyklopedia staropolska – autorem tych trzech pozycji był Aleksander Brückner wybitny polski slawista niemieckiego pochodzenia, swego czasu profesor literatury słowiańskiej na berlińskim uniwersytecie. Członek Akademii Umiejętności i Akademii Nauk w Petersburgu uhonorowany w 1929 roku przez Uniwersytet Warszawski tytułem doktora honoris causa. Jego działalność naukowa miała wielkie znaczenie z punktu widzenia polskich zabytków piśmienniczych. To właśnie on odkrył tekst Kazań świętokrzyskich;

- Historię literatury niepodległej Polski polskiego historyka literatury i profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego Ignacego Chrzanowskiego;

- Zarys dziejów literatury polskiej, polskiego historyka literatury polskiej żydowskiego pochodzenia Juliusza Kleinera - badacza skupiającego się głównie na epoce romantyzmu, autora monografii o:
--Adamie Mickiewiczu,
w 1934 roku ukazał się pierwszy tom monografii wieszcza zatytułowany Dzieje Gustawa
w 1948 roku wyszedł tom drugi Dzieje Konrada;
--Zygmuncie Krasickim:
dwutomowa monografia z 1912 roku Zygmunt Krasiński. Dzieje myśli,
--Juliuszu Słowackim:
rozprawa z 1906 roku Patriotyzm Słowackiego;
książka Studia o Słowackim z 1910 roku;
Twórczość młodzieńcza z 1919 roku;
Od Balladyny do Lilli Wenedy z 1920 roku;
Okres Beniowskiego z 1923 roku;
Poeta mistyk z 1927 roku;

- Od Kochanowskiego do Staffa historyka i krytyka literackiego, profesora Uniwersytetu Warszawskiego Wacława Borowego (bardzo popularna antologia przekrojowa dziejów polskiej liryki), który w okresie międzywojennych wzbogacił listę opracowań z kręgu literatury jeszcze o monografie takich pisarzy, jak Adolf Dygasiński, Jan Kochanowski, Adam Mickiewicz, Leopold Staff, Stefan Żeromski.- Historii literatury polskiej od średniowiecza do XIX wieku Juliana Krzyżanowskiego;


strona:   - 1 -  - 2 - 

Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij


dla: Kulturalna Polska klp.pl

  Dowiedz się więcej
1  Sanatorium pod klepsydrą streszczenie
2  Julian Przyboś – życiorys
3  EgzystencjalizmKomentarze: Literaturoznawstwo dwudziestolecia miedzywojennego

Dodaj komentarz (komentarz może pojawić się w serwisie z opóźnieniem)
Imię:
Komentarz:
 

Streszczenia książek
Tagi: