Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki

Sam - Józef Czechowicz - opracowanie

Wiadomości wstępne

Wiersz Sam Józefa Czechowicza pochodzi z tomiku poezji przesyconej nastrojami katastroficznymi, wizjami Apokalipsy i przeczuciem nadchodzącej zagłady - Ballada z tamtej strony z 1932 roku.

Interpretacja

Józef Czechowicz w wierszu Sam przedstawił wiele uczuć. W tekście przewijają się strach, niepokój, niepewność, brak poczucia bezpieczeństwa, zestawieniu poddano motywy apokaliptyczne... więcejNa wsi - Józef Czechowicz

Wiadomości wstępne

Józef Czechowicz, o którego wierszach poświęconych wsi Czesław Miłosz w Traktacie Poetyckim napisał:
Słomiane dachy, grzędy kopru, marchwi,
I na Powiślu ranek jak z lusterka.
Po rosach echo niesie kujawiaczek
Tych kijanek, tych praczek u potoczka.
Kochał co małe, zebrał sielski sen
Apolitycznej i bezbronnej ziemi.
Bądźcie mu dobre, wy, ptaki i drzewa,

stworzył jeden z najbardziej sugestywnym obrazów... więcejZe wsi - Józef Czechowicz

Wiadomości wstępne

Kołysanka Józefa Czechowicza Ze wsi jest kolejną poetycką wizją polskiej wsi według lubelskiego katastrofisty, uznawanego za jednego z najwybitniejszych twórców XX wieku.
Utwór jest tematycznie powiązany z lirykiem Na wsi. Różnica w postrzeganiu wsi w obu utworach tkwi z nastrojowości. O ile w pierwszym wierszu dominuje melancholijna, spokojna atmosfera, o tyle w wierszu Ze wsi Czechowicz... więcejModlitwa żałobna - analiza i interpretacja

Ciemna i katastroficzna tonacja poezji Józefa Czechowicza intensyfikuje się zgłasza w jego późnych utworach. Takim utworem jest modlitwa żałobna (…) wiersz ten wyraża świadomość katastroficzną środkami charakterystycznymi dla twórczości poety. Są to środki wyobraźni wyzwolonej i kreacyjnej, które wyraźnie zbliżają poetykę lirki Józefa Czechowicza do nadrealizmu. Poetycki wizjoneryzm i poety polega w szczególności...
więcejŻal - analiza i interpretacja

Jeśli Józefa Czechowicza uważa się za poetę międzywojennego katastrofizmu, tak charakterystycznego dla poezji lat 30., to wiersz Żal z jego ostatniego tomu nuta człowiecza jest tego katastrofizmu szczególnym świadectwem. Utrwalone w nim obrazy można bowiem rozumieć w sposób konkretny: nie jako ogólne i niejasne wyobrażenie jakiejś katastrofy (tak często działo się w twórczości Drugiej Awangardy), lecz jako wizjonersko...
więcej