Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki

Bruno Jasieński - życiorys

Bruno Jasieński, współtwórca polskiego ruchu futurystycznego i jego teoretyk był także twórcą i podmiotem swoistej legendy futuryzmu. On bowiem najbardziej wyraził i uosobił pewne skrajności i przemiany tego ruchu. Dzięki niemu przede wszystkim wiąże się futuryzm, w świadomości odbiorcy, z postawą rewolucyjną, bowiem tragiczne dzieje tego poety to dzieje działacza rewolucyjnego, ze wszystkimi wzlotami i upadkami...
więcejBut w butonierce Bruno Jasieński

Futuryzm był programowo prowokacją obyczajową i estetyczną. Radykalnie negował właściwie całą tradycję kulturową i literacką. Oba założenia kierunku realizuje tytułowy wiersz tomu Brunona Jasieńskiego But w butonierce, jak również – już w tytule – futurystyczną skłonność do uprawiania eksperymentów i gier językowych. Poeta manifestacyjnie i prowokacyjnie przekreśla oraz odrzuca pewien wzorzec literatury...
więcejJEDNODŃUWKA FUTURYSTUW mańifesty futuryzmu polskiego wydańe nadzwyczajne na całą Żeczpospolitą Polską

Pierwszy manifest polskich futurystów ukazał się w czerwcu 1921 roku w Krakowie. Jego twórcami byli skupieni wokół pisma „Katarynka”: Bruno Jasieński, Tytus Czyżewski, Stanisław Młodożeniec i Anatol Stern. Futuryści mieli na celu wywołać swoistą rewolucję w poezji (i nie tylko), dlatego też poszukiwali wszelkich nowości. Z pewnością byłą nią nowa forma przekazu, czyli afisz, oraz nowy język... więcejOmówienie - Nuż w bżuhu. 2 jednodńuwka fururystuw

Nuż w bżuhu. 2 jednodńuwka fururystuw był drugą jednodniówką polskich futurystów. Opublikowano go 13 listopada 1921 roku w Krakowie w formie plakatu. Wynikało to z założenia, że książka i prasa to przeżytek i trzeba poszukiwać nowych środków artystycznego wyrazu. Manifest niemal w całości zapisany został fonetycznie.

Na Nuż w bżuhu składają się pomniejsze teksty Tytusa Czyżewskiego, Stanisława Młodożeńca,... więcejDO NARODU POLSKIEGO. MANIFEST W SPRAWIE NATYCHMIASTOWEJ FUTURYZACJI ŻYCIA

Rozumiejąc jasno, że sporadyczna i izolowana reforma sztuki w oderwaniu jej od samego życia, którego, tętnem i funkcją organiczną jest sztuka każda, musi się okazać z gruntu czczą, bezowocną i jałową, nie mając jednocześnie czasu na żadne kroki przedwstępne i przygotowawcze w tym kierunku - życie i sztuka polska grożą zaduszeniem, a jedynym możliwym i skutecznym w takim wypadku środkiem jest niezwłoczna tracheotomia - my, futuryści... więcejMANIFEST W SPRAWIE POEZJI FUTURYSTYCZNEJ

1. Kubizm, ekspresjonizm, prymitywizm, dadaizm przelicytowały wszystkie izmy. Pozostał jeszcze nie wyzyskany jako prąd w sztuce jedynie onanizm. Proponujemy go na zbiorową nazwę dla wszystkich naszych przeciwników. Jako uzasadnienie podkreślamy podstawowe momenty sztuki antyfuturystycznej: bezpłciowość; niemoc zapłodnienia swoją sztuką tłumów; spokojny, paseistyczny samogwałt w cieniu melancholijnych pracowni.

2. W chwili olbrzymich realizacji... więcejMANIFEST W SPRAWIE KRYTYKI ARTYSTYCZNEJ

Ponieważ fakt, że Polska nie posiada zupełnie krytyków, tj. ludzi, którzy by ją mniej lub więcej uczciwie informowali i przygotowywali do przyjęcia nowych pojawiających się książek i nowych powstających zagadnień, jest rzeczą ogólnie wiadomą i uznaną. Posiadamy za to całą galerię p.p. Pieńkowskich, Żyznowskich, Rabskich, Słonimskich i Pierzyńskich, których w takiej ilości pozazdrościć nam może cała Europa;

Ponieważ, z drugiej... więcej