Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki

Analiza i interpretacja Strasnej zaby

„Strasna zaba”, czyli sławny „wiersz dla sepleniących”, został napisany przez Gałczyńskiego w roku 1936.

Tytuł wiersza zapowiada, że czytelnik będzie miał do czynienia z poetycką zabawą, swego rodzaju eksperymentem. Żartobliwy podtytuł sugeruje, że adresatem jest przede wszystkim sepleniąca publika, czego oczywiście nie należy traktować poważnie.

Wiersz ten jest przykładem liryki pośredniej, dokładniej sytuacyjnej,... więcejAnaliza i interpretacja wiersza Kryzys w branży szarlatanów

„Kryzys w branży szarlatanów” to wiersz Gałczyńskiego po raz pierwszy opublikowany w 1935 roku w „Środach Literackich”.

Tytuł wiersza bezpośrednio odnosi się do jego treści, którego znaczna część poświęcona jest właśnie opisowi niepowodzeń handlowych szarlatana. Jest coś przewrotnego w sformułowaniu „branża szarlatanów”, sugeruje to, że bycie szarlatanem to taki sam zawód jak bycie szewcem, budowlańcem,... więcejOpracowanie Końca świata

„Koniec świata” o prowokacyjnym podtytule „Wizja Świętego Ildefonsa czyli satyra na wszechświat” to pierwszy drukowany poemat Gałczyńskiego. Został opublikowany w 1929 roku w „Kwadrydze”. Utwór dedykowany jest Tadeuszowi Kubalskiemu, który pomógł w książkowej edycji „Końca świata” (Biblioteka Kwadrygi 1930). Ale dedykacja ma jeszcze innych adresatów, a raczej adresatki: „świętej pamięci... więcejSerwus, madonna - Konstanty Ildefons Gałczyński

„Serwus, madonna” to chyba najsłynniejszy wiersz Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Utwór, napisany w 1929 roku, podobno został przerobiony z wiersza miłosnego na religijny.

Tytuł utworu prowokuje nieoczekiwanym zderzeniem potocznego przywitania: „Serwus”, które jest właściwe koleżeńskim stosunkom, z podniosłym wezwaniem, przypisanym Matce Boskiej, „madonna”, dodatkowo zdeprecjonowanym pisownią z malej litery.... więcej