Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki

Streszczenie Ikara

Inspiracją do napisania krótkiego opowiadania „Ikar” przez Jarosława Iwaszkiewicza był obraz Bruegla pod tym samym tytułem oraz wydarzenie jakie zaobserwował autor pewnego wieczoru w okupowanej Warszawie.

Narrator, który jest zarazem uczestnikiem zdarzeń, opisuje, że tego wieczoru w Warszawie był spory ruch. Każdy chciał zdążyć do domu przed godziną policyjną. Na przystankach tramwajowych czekali ludzie, a z nimi Jarosław Iwaszkiewicz.... więcejAnaliza i interpretacja Powrotu Jarosława Iwaszkiewicza

„Powrót” to wiersz Jarosława Iwaszkiewicza, pochodzący tomu pt. „Oktostychy”. Poeta dedykował ten utwór Zofii Świerczyńskiej.

Mamy tu do czynienia z liryką bezpośrednią. Podmiot liryczny opisuje swoje przeżycia związane z obcowaniem z konkretnym krajobrazem. Nie manifestuje swojego gramatycznego „ja”, czasowniki w wierszu mają formę bezosobową: „siąść”, „patrzeć”, „spostrzegać”.... więcejŹródło Aretuzy - Jarosław Iwaszkiewicz

„Źródło Aretuzy” to wiersz pochodzący z tomu Jarosława Iwaszkiewicza pt. „Inne życie”, który został wydany w roku 1938.

Utwór powstał na styku dwóch doświadczeń Iwaszkiewicza, o czym dowiadujemy się z tomu szkiców podróżnych pt. „Książka o Sycylii”. Pierwszym z nich było doznanie „hamowanej namiętności”, którą odczuł słysząc grę skrzypka, wykonującego utwór jego dawnego przyjaciela,... więcejErotyk - Jarosław Iwaszkiewicz

„Erotyk” to wiersz pochodzący z tomu poezji Jarosława Iwaszkiewicza pt. „Oktostychy”.

Tytuł wiersza to nazwa gatunku lirycznego, którego głównym w wyznacznikiem jest poruszana tematyka miłości zmysłowej. Takie sformułowanie tytułu może również wskazywać, że podmiot będzie podejmował rozważania dotyczące samego pisania erotyku. Jednak tutaj temat został potraktowany z pewną przekorą, zamiast namiętności, pocałunku... więcej