Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
KWADRYGA – grupa literacka, powstała w roku 1926 w środowisku studenckim Uniwersytetu Warszawskiego, zaliczana do II awangardy. Założył ją Stanisław Ryszard Dobrowolski, (1907-1985), a do grupy członków należeli: Władysław Sebyła (1900-1940),Konstanty Ildefons Gałczyński (1905-1953), Stefan Flukowski (1902-1972), Aleksander Maliszewski (1901-1978). W latach 1927-31 wychodziło również pismo „Kwadryga”.
Główne założenia grupy to żądanie poezji uwspółcześnionej, poezji pracy, dostępnej szerokim kręgom czytelników.

GROTESKA – nazwa pochodzi od włoskiego „grotte” znaczy groty, wykopaliska. Istnieją dwa podstawowe znaczenia tego terminu:
1. Fantastyczny, dekoracyjny ornament, charakterystyczny dla sztuki antycznej i renesansowej. Ornament taki składał się najczęściej z połączenia motywów stylizowanych wici roślinnych przeplatanych z figurami ludzkimi, zwierzęcymi lub elementami architektonicznymi.
2. Kategoria estetyczna przejawiająca się w utworach plastycznych, muzycznych, filmowych, teatralnych i literackich, charakteryzująca się zespołem współdziałających właściwości:
• fantastyką, realizującą się poprzez upodobanie do form osobliwych, ekscentrycznych, przerażających, monstrualnych, wyolbrzymionych i zdeformowanych. Dlatego groteskę wiąże się z brzydotą i karykaturą.
• absurdalnością, wynikającą z braku jednolitego systemu zasad rządzących światem przedstawionym oraz z wprowadzania różnych, niejednokrotnie sprzecznych porządków motywacyjnych, co powoduje, że świat groteskowy nie poddaje się logicznej interpretacji.
• niejednolitością nastroju. W utworach groteskowych mieszają się biegunowe nastroje i emocje.
• prowokacyjnym i parodystycznym nastawieniem do zdroworozsądkowej wizji świata oraz konwencji literackich.
• w grotesce literackiej: niejednorodnością stylową, ostentacyjnie demonstrowaną inwencją słowną. W lit. polskiej groteska, była uprawiana m.in. przez R. Jaworski („Historie maniaków”), S. I. Witkiewicz, W. Gombrowicz, K.I. Gałczyński, T. Różewicz, S. Mrożek.

KATASTROFIZM - jedna z tendencji w kulturze XX w.. Katastrofizm opierał się na twierdzeniu o kryzysowym charakterze kultury i jej zbliżającej się zagładzie. Na taką świadomość miały wpływ zarówno czynniki zewnętrzne jak i wewnętrzne, towarzyszyło jej załamanie dotychczasowych wartości.


Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij


dla: Kulturalna Polska klp.pl

  Dowiedz się więcej
1  bibliografia
2  Prośba o wyspy szczęśliwe - analiza i interpretacja
3  Śmierć inteligenta - analiza i interpretacjaKomentarze: ważne pojęcia

Dodaj komentarz (komentarz może pojawić się w serwisie z opóźnieniem)
Imię:
Komentarz:
 

Streszczenia książek
Tagi: