Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
literatura sowizdrzalska - pojawiła się na przełomie XV i XVI wieku, wprowadzając do literatury motyw miasta. Bohaterowie tej literatury to zazwyczaj kpiarze, łotrzykowie, wędrujący po ówczesnych europejskich miastach i płatający figle ludziom różnych stanów. W Polsce literatura rybałtowska (przełom XVI i VXII w.) na ogół anonimowa, przeciwstawiająca się kulturze oficjalnej. Wykorzystując karykaturę i groteskę była odwróceniem ideału rycersko-feudalnego. Związana z działalnością literacką niższych warstw społecznych – rybałtów i bakałarzy małopolskich.

”3xM” - „Miasto, masa, maszyna” - program cywilizacyjny Tadeusza Peipera, charakteryzujący się nieograniczonym optymizmem. Rozwój cywilizacji ma być pasmem sukcesów i zwycięstw podporządkowujących nieujarzmioną naturę twórczej działalności człowieka:
”Miasto obce było człowiekowi. Przyczyny:
ogólnokulturalne: stała waśń między nowością tworów miasta a starością idei
człowieka;
społeczne: mieszczanin zniesławił miasto
fizjologiczne: połowa piękna każdego podziwianego krajobrazu pochodzi z
wdychanego powietrza.
W naszej epoce przyczyny te zanikają. Zmienia się stosunek uczuciowy człowieka do miasta.
Na podstawie tego nowego ustosunkowania może wyrość pojęcie nowego piękna. (…)

Futuryści uwielbiali i sławili miasto. Opisywali gwar ulicy, szum samochodów, ryk syren fabrycznych. Tradycji przeciwstawiali postęp cywilizacyjny, urbanizację i nowoczesność.

polis - miasto-państwo – struktura społeczno-polityczna starożytnego świata greckiego, podzielonego na wiele małych państewek, składających się z ufortyfikowanego miasta i otaczających obszarów rolniczo-pasterskich (np. Ateny)aglomeracja – skupisko ludności, zabudowy na niewielkim obszarze.

mieszczaństwo – stan społeczny, którego członkowie byli posiadaczami praw miejskich.

metropolia – główne pod względem ekonomicznym, politycznym, kulturalnym miasto kraju, prowincji, dzielnicy – stolica.

urbanizacja (od łac. urbs, urbis – miasto) – rozwój miast wskutek koncentracji przemysłu i handlu, sprzyjającej napływowi ludności.


strona:   - 1 -  - 2 - 

Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij


dla: Kulturalna Polska klp.pl

  Dowiedz się więcej
1  Pojęcia związane z Polską (frazeologia)
2  Śmierć - wyrazy bliskoznaczne
3  Sen - wyrazy bliskoznaczneKomentarze: Pojęcia związane z miastem (frazeologia)

Dodaj komentarz (komentarz może pojawić się w serwisie z opóźnieniem)
Imię:
Komentarz:
 

Streszczenia książek
Tagi: