Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki

„Msza za miasto Arras” - problematyka


W ostatnich latach był [Szczypiorski] nadal bystrym obserwatorem polskiej rzeczywistości, bez której, jak często powtarzał, jako pisarz nie mógł funkcjonować. Jego publicystyka przeciwstawiała się często opinii większości, często zabierał głos także w publicznych dyskusjach telewizyjnych. Jego zawarte w „Mszy za miasto Arras” sformułowanie: „Nie jest wolny ten, który jest, ale ten, który pragnie być”", nie straciło nic na swej aktualności, będąc nadal swoistym credo pisarza, ponad wszystko zachowującego zasady i niezależność głoszonych poglądów.
(M. Kubik, Portrety pisarzy: Andrzej Szczypiorski, czyli o pisarstwie tworzonym z pasją, „Gazeta Uniwersytecka UŚ” 2000, nr 9).

W Mszy za miasto Arras z perspektywy uczestnika wydarzeń (narracja pierwszoosobowa), niczym z jego pamiętnika czytelnik poznaje szczegóły wydarzeń, które wstrząsnęły francuskim miasteczkiem, zmieniając spokojną osadę w teren, na którym samosądy, niewinne oskarżenia, prześladowania są na porządku dziennym. Dzięki ogromnemu talentowi, wrażliwości i zmysłowi obserwacji Szczypiorskiego, czytelnik, mimo iż czyta o wydarzeniach sprzed kilku wieków, to jednak ma wrażenie, że pisarz poruszył temat współczesnych wydarzeń polityczno-społecznych.

Nie sposób przedstawić wszystkich poruszonych w tej z pozoru nieskomplikowanej opowieści o piętnastowiecznym mieście burgundzkim zagadnień, ponieważ dotyczy ona mnóstwa problemów, zarówno egzystencjalnych, jak i bardziej przyziemnych.

Chcąc dokonać jednak jakiegoś wyróżnienia, trzeba stwierdzić, że Szczypiorski przedstawił w niej relacje jednostka-społeczeństwo, skupiając się przede wszystkim na wadach i zaletach płynących z życia w zamkniętej zbiorowości, jaką było tytułowe Arras, nie szczędząc także interpretacji o dojrzewaniu do bycia świadomym obywatelem i człowiekiem, o roli i siły wiary i religii.

Opowieść jest stara się odpowiedzieć na pytanie o odpowiedzialność, warunki, proces, w jakich zło i szaleństwo ogarniają serca i umysły ludzkie. Szczypiorski wykazał tu zainteresowanie odwiecznymi problemami, starającymi się określić wpływ wiary na ludzkie życie.

Poza tym polski pisarz, niczym antyczny Sofokles, uczynił tematem swojej powieści władzę oraz jej wpływ na wolność jednostki i społeczeństwa. Msza za miasto Arras daje przykłady ingerencji władzy w życie wolnych obywateli oraz różne typy zachowań w obliczu zagłady społeczności. Pod tym względem utwór Szczypiorskiego przypomina nowelkę Marii Konopnickiej Mendel Gdański czy film Fritza Langa M-morderca, w których mamy przykłady swoiste opętanie nieobliczalnego tłumu, chcącego za wszelką cenę ukarać winnego, którym okazuje się przypadkowy, niewinny człowiek.

Stąd też nasuwa się interpretacja nawiązująca do wydarzeń marcowych w Polsce w 1968 roku, gdy – podobnie jak w XV-wiecznym Arras, nasiliły się ataki na Żydów, gdy Władysław Gomułka i jego ludzie szykanowali i represjonowali intelektualistów, która była oczywista po ukazaniu się dzieła Szczypiorskiego, które jest maską historyczną, na co uwagę zwraca autor artykułu Andrzej Szczypiorski, czyli o pisarstwie tworzonym z pasją (M. Kubik, „Gazeta Uniwersytecka UŚ” 2000, nr 9):
(…) nie ulegało wątpliwości, że książka, nie wiedzieć czemu przepuszczona przez czujną zwykle cenzurę, nawiązywała do współczesnych wydarzeń, była surowym spojrzeniem na skutki Marca, a umiejscowienie zdarzeń w odległej epoce bynajmniej owej surowości i przenikliwości ocen nie stępiło.


Analogii z czasami PRL-u jest więcej. Tak samo jak w Arras, tak i w latach 50. i 60. uniemożliwiano ludziom obronę, skazując ich w sfingowanych procesach, zamykając na wiele lat w więzieniach lub po prostu mordując (niczym powieściowych Żydów), o czym opowiada cytat z książki:

strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 - 


Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij
  Dowiedz się więcej
1  Msza za miasto Arras - streszczenie