Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Wstęp
1. Wyjaśnij, jakie znaczenie miała praca dla pozytywistów. Z jakimi hasłami programowymi wiązała się i jaki powinna mieć charakter?
2. W powieści Elizy Orzeszkowej: „Nad Niemnem” praca i stosunek do niej są miernikiem wartości bohaterów.
Rozwinięcie

I Bohaterowie pozytywni, znający prawdziwą wartość pracy:

1. Jan i Anzelm Bohatyrowiczowie:
a) krótka informacja o bohaterach.
b) Orzeszkowa wielokrotnie ukazuje Bohatyrowiczów przy pracy, podczas wypełniania codziennych obowiązków w gospodarstwie. Nie unikają wysiłku fizycznego, a wręcz przeciwnie – czerpią z niego radość, są zdrowi, silni, uśmiechnięci. Praca zapewnia im byt i daje poczucie godności osobistej, jest sensem ich życia.
c) Bohatyrowicze w pełni realizują postulat pracy utylitarnej – potrafią działać na rzecz wspólnoty, dzięki pracy integrują się z innymi ludźmi, chętnie okazują sobie wzajemną pomoc. Taka praca ma najwyższą wartość.

2. Benedykt Korczyński:
a) krótka informacja o bohaterze.
b) praca Korczyńskiego to ogromny wysiłek, skierowany przede wszystkim na utrzymanie rodowego majątku i uchronienie go przed definitywnym upadkiem. Benedykt jest człowiekiem zmęczonym trudem, narastającymi kłopotami, walką z represją zaborcy. Jest osamotniony w swych działaniach, nie ma wsparcia bliskich sobie ludzi. Często ma wrażenie, że jego praca jest bezcelowa.
c) dla Benedykta praca jest swoistym rodzajem służby ojczyźnie, aktem patriotycznym.
d) praca Benedykta Korczyńskiego nie jest pracą utylitarną, lecz nadrzędny cel, jakim kieruje się bohater, jest bardzo ważny.

3. Marta Korczyńska:
a) krótka informacja o bohaterce.
b) w młodości Marta odrzuciła miłość Anzelma Bohatyrowicza, bojąc się ciężkiej pracy w jego gospodarstwie. Czas pokazał, że nie uniknęła swego przeznaczenia – przyjęła na siebie obowiązki Emilii w prowadzeniu domu i skupiła się na pomocy Benedyktowi.
c) dla Marty praca stanowi sens życia, sprawia, że zgorzkniała kobieta czuje się potrzebna.

4. Justyna Orzelska:
a) krótka informacja o bohaterce.
b) przed poznaniem Janka Bohatyrowicza Justyna miała wrażenie, że jej życie jest bezcelowe i bezwartościowe. Nie akceptowała swej monotonnej egzystencji w Korczynie.


strona:   - 1 -  - 2 - 

Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij


dla: Kulturalna Polska klp.pl

  Dowiedz się więcej
1  Nad Niemnem - streszczenie
2  Obraz dworu w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza i „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej - plan wypracowania
3  Obrazy przeszłości w Nad NiemnemKomentarze: Praca miernikiem wartości człowieka w powieści Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem” - plan wypracowania

Dodaj komentarz (komentarz może pojawić się w serwisie z opóźnieniem)
Imię:
Komentarz:
 

Streszczenia książek
Tagi: