Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki

Geneza dramatu „Niemcy”

Leon Kruczkowski już przed wojną interesował się problemem niemieckim, należąc do lewicowego frontu walki przeciw faszyzmowi. Po zakończeniu II wojny światowej ci, którzy przeżyli, nadal pamiętali ogromne okrucieństwo, zniszczenia i zagładę milionów ludzi, a słowo „Niemiec” budziło powszechny wstręt i nienawiść. Kruczkowski, który bacznie śledził rozwój faszyzmu za zachodnią granicą w latach trzydziestych XX wieku... więcejCzas i miejsce akcji „Niemców”

Akcja dramatu Leona Kruczkowskiego „Niemcy” rozgrywa się w roku 1943 (świadczą o tym słowa profesora Sonnenbrucha, który mówi, że od czterech lat nie podróżuje po Europie, wstydząc się spojrzeć prosto w oczy w swoim zagranicznym przyjaciołom). Obejmuje kilka dni – sceny pierwszego aktu rozgrywają się na kilka dni przed uroczystościami jubileuszowymi profesora Sonnenbrucha, akcja aktu drugiego i trzeciego trwa kilka... więcejMotywy literackie w „Niemcach”

Motyw cierpienia – cierpienie towarzyszy profesorowi Sonnenbruchowi od chwili wybuchu wojny. Naukowiec, który zawsze uważał się za uczciwego Niemca, nie potrafił pogodzić się z okrucieństwem własnego narodu i wstydził się, że najmłodszy syn stał się wykonawcą bezwzględnego reżimu. Uznaje, że najlepszym sposobem na pozostanie uczciwym Niemcem jest całkowita izolacja od otaczającej go rzeczywistości i poświęcenie się wyłącznie... więcejSymbolika rekwizytów w dramacie – jabłko, koniak i naszyjnik

Leon Kruczkowski w „Niemcach” posłużył się trzema rekwizytami, które dwukrotnie pojawiają się w różnych scenach i mają znaczenie symboliczne. Wiążą się z trzema osobami z kręgu profesora Sonnenbrucha, które odbiorca poznaje w akcie pierwszym. W akcie drugim rekwizyty te nabierają szczególnego znaczenia – akcentują skrótowo wspomnienia bohaterów i umożliwiają odbiorcy dramatu przeczuć ich myśli.

Jabłko po... więcej