Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki

Geneza dramatu „Niemcy”

Leon Kruczkowski już przed wojną interesował się problemem niemieckim, należąc do lewicowego frontu walki przeciw faszyzmowi. Po zakończeniu II wojny światowej ci, którzy przeżyli, nadal pamiętali ogromne okrucieństwo, zniszczenia i zagładę milionów ludzi, a słowo „Niemiec” budziło powszechny wstręt i nienawiść. Kruczkowski, który bacznie śledził rozwój faszyzmu za zachodnią granicą w latach trzydziestych XX wieku... więcejCzas i miejsce akcji „Niemców”

Akcja dramatu Leona Kruczkowskiego „Niemcy” rozgrywa się w roku 1943 (świadczą o tym słowa profesora Sonnenbrucha, który mówi, że od czterech lat nie podróżuje po Europie, wstydząc się spojrzeć prosto w oczy w swoim zagranicznym przyjaciołom). Obejmuje kilka dni – sceny pierwszego aktu rozgrywają się na kilka dni przed uroczystościami jubileuszowymi profesora Sonnenbrucha, akcja aktu drugiego i trzeciego trwa kilka... więcejWyjaśnienie tytułu dramatu Kruczkowskiego

Sprawa tytułu dramatu Leona Kruczkowskiego wiąże się z problematyką niemiecką. Pisarz początkowo zatytułował utwór „Niemcy są ludźmi” i pod takim właśnie tytułem opublikował w „Odrodzeniu” pierwszy akt sztuki. Po napisaniu całości uświadomił sobie, że to sformułowanie nie wyrażało dostatecznie zawartości ideowej dzieła. Według autora wyrażenie „Niemcy są ludźmi” określało wyłącznie... więcejGłówne wątki w dramacie „Niemcy”

Jubileusz pracy naukowej profesora Sonnenbrucha
Jubileusz trzydziestolecia pracy naukowej Waltera Sonnebrucha jest głównym wątkiem dramatu Leona Kruczkowskiego. Na uroczystość jadą osoby bliskie naukowcowi – żandarm Hoppe, mieszkający w okupowanej Polsce, syn Willi, wypełniający obowiązki gestapowca w okupowanej Norwegii oraz córka Ruth. Sonnenbruch nie jest zadowolony z obchodów. Swoje życie poświęcił badaniom, lecz wybuch wojny... więcejCzy obojętni są niewinni? Problem winy w „Niemcach” Leona Kruczkowskiego

Czy obojętność zwalnia człowieka od poczucia odpowiedzialności i winy? Problem ten poruszył Leon Kruczkowski w dramacie Niemcy. Główny bohater utworu, profesor Walter Sonnenbruch, jest człowiekiem, który w obliczu II wojny światowej i okrucieństwa hitlerowskich Niemiec, przyjął postawę osoby „odwróconej plecami do życia”, uważając, że nie ma sobie nic do zarzucenia. Czy jednak takie zachowanie sprawia, że... więcejSąd nad Walterem Sonnenbruchem

Walter Sonnenbruch, główny bohater dramatu Leona Kruczkowskiego, uważa się za uczciwego Niemca, który nie ma sobie nic do zarzucenia. Czy ta opinia jest jednakże właściwa i należy się z nią zgodzić?

Profesor Walter Sonnenbruch jest wybitnym, międzynarodowym autorytetem w dziedzinie biologii, wzbudzającym powszechny szacunek i uznanie. Jest lubiany przez współpracowników, którzy uważają go za człowieka praworządnego i godnego zaufania.... więcejWybór pomiędzy dobrem a złem na podstawie „Niemców” Leona Kruczkowskiego

Każdy człowiek musi dokonywać wyboru między dobrem a złem. Przed podobnym dylematem zostali postawieni bohaterowie dramatu Leona Kruczkowskiego Niemcy: żandarm Hoppe i rodzina Sonnenbruch.

Żandarm Hoppe jest człowiekiem poczciwym i prostodusznym, ojcem trojga dzieci. Wojna i służba w okupowanej Polsce zmusza go do czynów, których prawdopodobnie nigdy by nie popełnił. Tęskni za rodziną i dawną pracą woźnego w instytucie naukowym.... więcejObraz Niemców w dramacie Kruczkowskiego

Dramat Leona Kruczkowskiego Niemcy ukazuje panoramiczny obraz społeczeństwa niemieckiego w okresie II wojny światowej. Autor na przykładzie jednej rodziny przedstawił różnorodność postaw narodu wobec faszyzmu i okrucieństwa hitlerowskich Niemiec.

Profesor Walter Sonnenbruch, główny bohater utworu, swoją postawą reprezentuje tych, którzy w obliczu wojny przyjmowali stanowisko bierne i nie angażowali się w żaden... więcejMotywy literackie w „Niemcach”

Motyw cierpienia – cierpienie towarzyszy profesorowi Sonnenbruchowi od chwili wybuchu wojny. Naukowiec, który zawsze uważał się za uczciwego Niemca, nie potrafił pogodzić się z okrucieństwem własnego narodu i wstydził się, że najmłodszy syn stał się wykonawcą bezwzględnego reżimu. Uznaje, że najlepszym sposobem na pozostanie uczciwym Niemcem jest całkowita izolacja od otaczającej go rzeczywistości i poświęcenie się wyłącznie... więcejSymbolika rekwizytów w dramacie – jabłko, koniak i naszyjnik

Leon Kruczkowski w „Niemcach” posłużył się trzema rekwizytami, które dwukrotnie pojawiają się w różnych scenach i mają znaczenie symboliczne. Wiążą się z trzema osobami z kręgu profesora Sonnenbrucha, które odbiorca poznaje w akcie pierwszym. W akcie drugim rekwizyty te nabierają szczególnego znaczenia – akcentują skrótowo wspomnienia bohaterów i umożliwiają odbiorcy dramatu przeczuć ich myśli.

Jabłko po... więcejKompozycja, treść i forma dramatu

Forma dramatyczna zmusza odbiorcę do samodzielnego gromadzenia informacji o bohaterach utworu, a rozwój akcji scenicznej ukazuje człowieka w działaniu, przybliżając jego myśli i decyzje przede wszystkim poprzez dialog.

Leon Kruczkowski podzielił dramat „Niemcy” na trzy akty, z których każdy spełnia określoną funkcję w stosunku do nadrzędnej problematyki utworu. Akt pierwszy składa się z trzech odsłon,... więcej„Niemcy” na scenach polskich i niemieckich

Realizacja dramatu na deskach sceny teatralnej stanowi sprawdzenie jego wartości artystycznych. „Niemcy” Leona Kruczkowskiego charakteryzują się doskonałymi walorami kompozycyjnymi i niosą ze sobą wysoką wartość ideową i artystyczną. Sztuka wystawiana była na wszystkich scenach polskich teatrów zawodowych i amatorskich. Grano ją również w kilkudziesięciu miastach: w Paryżu, Wiedniu, Pradze, Cieszynie Czeskim, Bratysławie,... więcejKrytyka literacka o „Niemcach” Leona Kruczkowskiego

August Grodzicki w „Niemcy Leona Kruczkowskiego w Państwowym Teatrze Współczesnym”: „[…] Powiedzmy od razu: sztuka jest znakomicie napisana, jeżeli idzie o rzemiosło teatralne, przynajmniej jej pierwsze dwa – może dwa i pół – akty. Jej konstrukcja jest bardzo zręczna, rozplanowanie akcji logiczne i dramatyczne. […] Bo co do reszty – to problem jest raczej pokazany, ale nie rozwiązany.... więcej