Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki

Z Tatr - wiadomości wstępne

Wiersz Juliana Przybosia Z Tatr powstał najprawdopodobniej 1 lipca 1933 roku. Ostateczna forma jest wynikiem niewielkich zmian. Ukazała się w retrospekcyjnym tomie Miejsce na ziemi w 1945 roku.

Utwór został zadedykowany i poświęcony Pamięci taterniczki, która zginęła na Zamarłej Turni. Chodzi o Marzenę Skotnicównę, wychowankę poety poznaną, gdy w latach 1923-37 pracował w gimnazjum jako nauczyciel,... więcejZ Tatr - interpretacja

Poważny charakter liryku, którego tematem jest śmierć człowieka wkomponowana w urzekający krajobraz gór, zdradza już jego początkowa dedykacja: Pamięci taterniczki, która zginęła…. O osobistym wymiarze wiersza dowiadujemy się po jego lekturze oraz po zaznajomieniu się z najważniejszymi faktami z biografii poety.

Pierwsza strofa wiersza to spojrzenie poety na Tatry. Sytuację podmiotu lirycznego ujawnia już pierwsze... więcejZ Tatr - analiza

Poemat Z Tatr przykuwa uwagę nie tylko ze względu na dramatyczną, bardzo intymną treść, ale także na kompozycję oraz środki poetyckiego obrazowania, które jeszcze bardziej uwypuklają tragizm zdarzenia, które zmieniło życie poety.

Zmysłowy, dynamiczny i wstrząsający liryk składa się z siedmiu nieregularnych części. Czasami liczą one po kilka wersów, a czasami kończą się na jednej linijce. Wersyfikacja... więcej