Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki

Andrzej Frycz Modrzewski jako przedstawiciel renesansowej publicystyki

Andrzej Frycz Modrzewski był bez wątpienia najbardziej znanym i cenionym polskim publicystą doby renesansu. Jego sława sięgała daleko poza granice państwa. Co prawda nie wszystkie jego teksty są klasycznymi mowami, lecz w każdym widać retoryczny kunszt autora, kulturę słowa oraz chęć polepszenia sytuacji państwa i jego obywateli.

Życiorys Frycza Modrzewskiego jest stosunkowo bardzo dobrze udokumentowany. Chociaż był on pisarzem, „który... więcej