Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki

Bohaterowie Ślubów panieńskich

Gustaw (Gucio) – najciekawsza postać w komedii. Zdobywca kobiecych serc, trzpiot, wesołek. Młodzieniec roztargniony, umiejętnie kierujący salonowymi intrygami. Potrafił rozkochać w sobie Anielę, jak również doprowadzić do małżeństwa Klary i Albina. Fredro uczynił go parodią bohatera romantycznego:
- został sprowadzony przez stryja Radosta na wieś, by starać się o rękę Anieli; żyje beztrosko, bawi się, wieczory... więcejCharakterystyka Gustawa

Gustaw, nazywany przez pozostałych bohaterów Guciem, jest kluczową postacią „Ślubów panieńskich”. Jest bohaterem zdecydowanie najbardziej dynamicznym i aktywnym. To on obmyśla i wprowadza w życie intrygę, która stanowi oś dla fabuły komedii.

Poznajemy go jako młodego, nieodpowiedzialnego, przystojnego zalotnika, fircyka. Chociaż akcja utworu rozgrywa się w zaledwie jeden dzień, to łatwo dostrzec przemianę wewnętrzną,... więcejCharakterystyka porównawcza Gustawa i Albina

Zarówno zestawienie w parach Anieli i Klary, a także Albina i Gustawa, ułatwia czytelnikowi dostrzeżenie różnic dzielących tych bohaterów. Chociaż stanowią oni swoje zaprzeczenia, to ich relacje ze sobą są pozytywne, co może świadczyć o tym, że przeciwieństwa się przyciągają. Obydwie pary bohaterów składają się osobowości aktywnych i dynamicznych (Klara i Gustaw) oraz apatycznych i biernych (Aniela i Albin). W myśl wspomnianej... więcej