Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki

„Niemcy” - geneza

Leon Kruczkowski już przed wojną interesował się problemem niemieckim, należąc do lewicowego frontu walki przeciw faszyzmowi. Po zakończeniu II wojny światowej ci, którzy przeżyli, nadal pamiętali ogromne okrucieństwo, zniszczenia i zagładę milionów ludzi, a słowo „Niemiec” budziło powszechny wstręt i nienawiść. Kruczkowski, który bacznie śledził rozwój faszyzmu za zachodnią granicą w latach trzydziestych XX wieku... więcejStreszczenie Niemców

Akt pierwszy
Odsłona pierwsza

W kancelarii posterunku żandarmerii niemieckiej w małym miasteczku na terenach okupowanej Polski żandarm Hoppe usiłuje zamknąć walizkę. Nieoczekiwanie do pomieszczenia wchodzi młynarz Schulz, popychając przed sobą dziesięcio- dwunastoletniego żydowskiego chłopca. Dziecko odziane jest w podarte resztki ubrania, a na jego twarzy maluje się zobojętnienie. Hoppe jest sam na posterunku,... więcejNiemcy - znaczenie tytułu

Sprawa tytułu dramatu Leona Kruczkowskiego wiąże się z problematyką niemiecką. Pisarz początkowo zatytułował utwór „Niemcy są ludźmi” i pod takim właśnie tytułem opublikował w „Odrodzeniu” pierwszy akt sztuki. Po napisaniu całości uświadomił sobie, że to sformułowanie nie wyrażało dostatecznie zawartości ideowej dzieła. Według autora wyrażenie „Niemcy są ludźmi” określało wyłącznie... więcejKrótkie streszczenie Niemców

Akt pierwszy składa się z trzech odsłon, a każda ukazuje w różnych sytuacjach sprawę niemiecką w okresie okupacji.

Pierwsza scena rozgrywa się w małym miasteczku w okupowanej Polsce. Poruszone tu zostały dwie kwestie: próba, jakiej zostaje poddane człowieczeństwo żandarma Hoppa oraz ważący się los schwytanego żydowskiego dziecka. Z jednej strony odbiorca poznaje młynarza Schultza, pozbawionego jakichkolwiek uczuć humanitarnych,... więcejProblem winy w „Niemcach” Leona Kruczkowskiego

Czy obojętność zwalnia człowieka od poczucia odpowiedzialności i winy? Problem ten poruszył Leon Kruczkowski w dramacie Niemcy. Główny bohater utworu, profesor Walter Sonnenbruch, jest człowiekiem, który w obliczu II wojny światowej i okrucieństwa hitlerowskich Niemiec, przyjął postawę osoby „odwróconej plecami do życia”, uważając, że nie ma sobie nic do zarzucenia. Czy jednak takie zachowanie sprawia, że... więcejCzy profesor Sonnenbruch jest winny?

Walter Sonnenbruch, główny bohater dramatu Leona Kruczkowskiego, uważa się za uczciwego Niemca, który nie ma sobie nic do zarzucenia. Czy ta opinia jest jednakże właściwa i należy się z nią zgodzić?

Profesor Walter Sonnenbruch jest wybitnym, międzynarodowym autorytetem w dziedzinie biologii, wzbudzającym powszechny szacunek i uznanie. Jest lubiany przez współpracowników, którzy uważają go za człowieka praworządnego i godnego zaufania.... więcejDobro i zło w dramacie „Niemcy” Leona Kruczkowskiego

Każdy człowiek musi dokonywać wyboru między dobrem a złem. Przed podobnym dylematem zostali postawieni bohaterowie dramatu Leona Kruczkowskiego Niemcy: żandarm Hoppe i rodzina Sonnenbruch.

Żandarm Hoppe jest człowiekiem poczciwym i prostodusznym, ojcem trojga dzieci. Wojna i służba w okupowanej Polsce zmusza go do czynów, których prawdopodobnie nigdy by nie popełnił. Tęskni za rodziną i dawną pracą woźnego w instytucie naukowym.... więcejCharakterystyka Niemców w dramacie Kruczkowskiego

Dramat Leona Kruczkowskiego Niemcy ukazuje panoramiczny obraz społeczeństwa niemieckiego w okresie II wojny światowej. Autor na przykładzie jednej rodziny przedstawił różnorodność postaw narodu wobec faszyzmu i okrucieństwa hitlerowskich Niemiec.

Profesor Walter Sonnenbruch, główny bohater utworu, swoją postawą reprezentuje tych, którzy w obliczu wojny przyjmowali stanowisko bierne i nie angażowali się w żaden... więcejWalter Sonnenbruch - charakterystyka

Walter Sonnenbruch jest niemieckim profesorem, międzynarodowym autorytetem w dziedzinie biologii. Jest to mężczyzna w średnim wieku, ojciec trojga dzieci, mąż Berty. Jako człowiek cieszy się ogromnym szacunkiem otoczenia oraz sympatią współpracowników. Postrzegany jest jako osoba prawa i godna zaufania.

Profesor Sonnenbruch jest wybitnym intelektualistą, wykształconym i bezgranicznie oddanym pracy. Poznajemy go w dniu jubileuszu trzydziestolecia... więcejWilli Sonnenbruch - charakterystyka

Willi Sonnenbruch jest synem Berty i profesora Sonnenbrucha. Jest człowiekiem dwudziestokilkuletnim, wychowanym na wzorowego Niemca w szeregach Hitlerjugend. Przebywa w okupowanej Norwegii, pełniąc funkcję oficera SS, gdzie mieszka ze swoją kochanką, Mariką.

Willi jest młodzieńcem dwulicowym i wyrachowanym. Swoim zachowaniem sprawia wrażenie człowieka dobrze wychowanego i niezwykle kulturalnego. Jest wrażliwy na piękno sztuki –... więcejRuth Sonnenbruch - charakterystyka

Ruth Sonnenbruch jest córką Berty i Waltera, artystką, która „niczym motyl fruwa po niemieckiej Europie”. Jest osobą szczególnie uwrażliwioną na stosunek innych ludzi do niej – chce, aby wszyscy traktowali ją z szacunkiem i sympatią. W sprawy wojny nie angażuje się, twierdząc, że żyje wyłącznie dla siebie i spełniając wszystkie swoje pragnienia.

Ruth jest osobą o skomplikowanym charakterze. Jej życiowym... więcejZnaczenie symboli w dramacie Niemcy Leona Kruczkowskiego

Leon Kruczkowski w „Niemcach” posłużył się trzema rekwizytami, które dwukrotnie pojawiają się w różnych scenach i mają znaczenie symboliczne. Wiążą się z trzema osobami z kręgu profesora Sonnenbrucha, które odbiorca poznaje w akcie pierwszym. W akcie drugim rekwizyty te nabierają szczególnego znaczenia – akcentują skrótowo wspomnienia bohaterów i umożliwiają odbiorcy dramatu przeczuć ich myśli.

Jabłko po... więcej