Jesteś w: klp.pl -> Lalka

Lalka - plan wydarzeń
Czas czytania: 5 min.Lalka - plan wydarzeńPoleca:

84 % użytkowników, liczba głosów: 636

Tom I


1. Rozmowa w jednej z warszawskich jadłodajni o Stanisławie Wokulskim.
2. Przedstawienie postaci przedsiębiorczego kupca.
3. Prowadzenie odziedziczonego po Minclowej sklepu Wokulskiego przez Ignacego Rzeckiego.
4. Pamiętnik starego subiekta zapisem bogatych dziejów Rzeckiego.
5. Powrót Wokulskiego do Warszawy z Bułgarii.
6. Stanisław bogaczem - dziesięciokrotne powiększenie majątku zmarłej żony.
7. Ciężka sytuacja finansowa Łęckich.
8. Wizyta dumnej Izabeli w sklepie Wokulskiego.
9. Lekceważenie kupca przez piękną arystokratkę.
10. Wspomnienie Stanisława o pierwszym spotkaniu z Izabelą w teatrze.
11. Spacer Wokulskiego po najbiedniejszej dzielnicy warszawskiej - Powiślu.


12. Pomoc Wysockiemu.
13. Skłóceni hrabia i hrabina Krzeszowscy klientami sklepu Wokulskiego.
14. Święta wielkanocne.
15. Złożenie dużego datku przez Wokulskiego na ręce kwestującej w kościele św. Józefa na Krakowskim Przedmieściu panny Izabeli.
16. Pomoc Mariannie - dziewczynie lekkich obyczajów.
17. Zaproszenie kupca na przyjęcie w kręgu arystokracji do pałacu Karolowej.
18. Rozmowa z prezesową Zasławską o jej dawnym nieszczęśliwym związku ze stryjem bohatera.
19. Pamiętnik starego subiekta zbiorem wspomnień Rzeckiego na temat kampanii węgierskiej i genezy jego przyjaźni ze Stachem.
20. Plany założenia spółki handlowej przez bogatych szlachciców i kupców.
21. Poznanie zdolnego naukowca i pozytywisty Juliana Ochockiego.
22. Decyzja o odkupieniu za zawyżoną cenę kamienicy Łęckich.
23. Nabycie klaczy wyścigowej Sułtanki baronostwa Krzeszowskich.
24. Wygrana zakupionego konia w wyścigu i radość Izabeli.
25. Spór między baronem a Wokulskim i pojedynek w obronie ukochanej bohatera.
26. Pogłębiająca się fascynacja piękną Izabelą.
27. Zaproszenie na obiad do Łęckich.

Tom II


1. Przygotowania do wizyty u Tomasza i Izabeli.
2. Obiad w domu ukochanej.
3. Propozycja wspólnej wycieczki do Paryża.
4. Pomoc potrzebującym mieszkańcom Warszawy.
5. Przyjazd włoskiego śpiewaka Rossiego – ulubieńca Izabeli.
6. Obsypanie tragika kwiatami i prezentami przez Wokulskiego.
7. Zakup na licytacji kamienicy Łęckich za zawyżoną sumę 90 tysięcy rubli, przez pośrednika Wokulskiego - Szlangbauma.
8. Narzekania Tomasza Łęckiego na zbyt mały zarobek.
9. Odkrycie motywacji Stacha przez oddanego mu Rzeckiego.
10. Wokulski reguluje długi Łęckich.
11. Prawda wychodzi na jaw – Stanisław zdemaskowany jako nowy właściciel kamienicy.
12. Pogniewanie się honorowych Łęckich.
13. Odwiedziny Starskiego – dawnego adoratora Izabeli.
14. Zuchwałe zachowanie bawidamka w stosunku do Łęckiej.
15. Plany wspólnych wakacji czynione w języku angielskim w obecności Wokulskiego.
16. Zrozumienie bolesnej prawdy przez Stanisława.
17. Pamiętnik starego subiekta informacją na temat dalszych dziejów Wokulskiego oraz zbiorem uwag o nowych mieszkańcach kamienicy kupionej przez bogatego kupca. Losy Jadwigi Misiewiczowej i Heleny Stawskiej.
18. Pobyt Wokulskiego w Paryżu.
19. Spotkanie z dawnym przyjacielem Suzinem i genialnym chemikiem profesorem Geistem.
20. Propozycja wynalazcy i namowy do poświęcenia życia nauce.
21. Powrót do Warszawy.
22. Wyjazd Wokulskiego do Zasławka na zaproszenie prezesowej Zasławskiej.
23. Poznanie barona Dalskiego zakochanego w młodej narzeczonej - Ewelinie Janockiej.
24. Przyjaźń Wokulskiego z atrakcyjną wdową - panią Wąsowską.
25. Spotkanie z Izabelą.
26. Wyprawa do ruin zamku w Zasławku.
27. Wyznanie miłości Izabeli i odżycie dawnych niespełnionych nadziei na wspólne życie.


Tom III


1. Pamiętnik starego subiekta odzwierciedleniem skomplikowanych układów widocznych w kamienicy kupionej przez Wokulskiego oraz opisem procesu o lalkę.
2. Odkupienie przez baronową Krzeszowską kamienicy od Wokulskiego.
3. Plany ożenienia Stacha ze Stawską snute przez Rzeckiego.
4. Poprawa sytuacji finansowej Łęckich.
5. Wokulski traktowany przez ukochaną jako kandydat do jej ręki.
6. Pogodzenie się Krzeszowskich.
7. Śmierć prezesowej Zasławskiej.
8. Odnalezienie w Algierze zaginionego męża pani Stawskiej.
9. Przykrość Wokulskiego skutkiem zachowania Izabeli podczas koncertu skrzypka Molinariego.
10. Wyjazd Wokulskiego z Łęcką i Starskim do Krakowa.
11. Zaloty Starskiego.
12. Odkrycie przez Stanisława prawdy o charakterze Izabeli.
13. Pospieszne opuszczenie pociągu i nieudana próba samobójcza.
14. Powrót bohatera do Warszawy.
15. Wycofanie się z interesów i sprzedaż dorobku Henrykowi Szlangbaumowi.
16. Depresja Wokulskiego.
17. Spotkanie z księciem okazją do wyrażenia niepochlebnej opinii o arystokracji, z panią Wąsowską – o złym charakterze Izabeli, a z Rzeckim – do wyrażenia wdzięczności za lata prawdziwej przyjaźni.
18. Wyjazd do Moskwy do Suzina.
19. Śmierć męża Heleny Stawskiej i przyjęcie oświadczyn Mraczewskiego.
20. Pamiętnik starego subiekta zapisem niepokojów targających Rzeckim.
21. Narastanie powszechnej niechęci Warszawiaków do bogacących się Żydów.
22. Śmierć Tomasza Łęckiego.
23. Rozbieżne informacje o miejscach pobytu Wokulskiego (np. list Węgiełka o wysadzeniu ruin zamku w Zasławku i śmierci bohatera).
24. Śmierć Rzeckiego.
25. Decyzja Izabeli o wstąpieniu do klasztoru.


Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij


  Dowiedz się więcej