Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Echa leśne wydane zostały po powrocie Żeromskiego ze Szwajcarii, w 1905 roku, w dziesięcioleciu, kiedy powstały najgłośniejsze utwory pisarza. Opowiadanie to wpisuje się w krąg utworów, które poruszają tzw. sprawę polską, konkretnie w oparciu o tematykę powstańczą.

Cykl powstańczy rozpoczyna się od młodzieńczego obrazka Rozdziobią nas kruki i wrony...(1894) poprzez Echa leśne (1905), Wierną rzekę i Urodę życia (1912). Opowiadania te wpisują się w szerszy krąg tematyczny, który nazwać możemy kręgiem narodowym. To właśnie ta problematyka jest ośrodkiem tematycznym pokaźnej grupy opowiadań. Utwory jednolite tematycznie przynoszą poruszającą i przenikliwą diagnozę sytuacji duchowej Polaków.


Na zainteresowanie się Żeromskiego tematyką powstańczą wpłynęło przede wszystkim wychowanie pisarza, klimat patriotyczny panujący w rodzinnym domu. Legenda znana z dzieciństwa stała się trwałym motywem jego twórczości.

Mapa serwisu: