Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Barańczak – tłumacz

Stanisław Barańczak jest jednym z najwybitniejszych i najbardziej płodnych polskich tłumaczy. Pierwszy translatorskim dziełem Barańczaka był tom „Wierszy wybranych” Dylana Thomasa wydany przed Wydawnictwo Literackie w 1974 roku. Przełożył na polski prawie wszystkie utwory dramatyczne Szekspira. Ma na swoim koncie kilkanaście tomów „Biblioteczki Poetów Języka Angielskiego”: Thomas Campion, Donne, Robert Herrick, George Herbert, Henry Vaughan, John Keats, Hopkins, Emily Dickinson, Thomas Hardy i innych. Przetłumaczył wiersze dla dzieci Milne’a i Dr. Seussa. Wydał trzy grube antologie poezji anglosaskiej: religijnej, miłosnej i “niepoważnej” oraz amerykańską antologię “Od Whitmana do Dylana”.

Jego dokonania jako tłumacza nie zamykają się wyłącznie w pracach translatorskich. Barańczak w swojej książce „Ocalone w tłumaczeniu” wyłożył własną koncepcję przekładu poetyckiego. Polemizując z Frostem, który powiedział, że „poezją jest to, co przepada w tłumaczeniu”, Brańczak przekonuje, że przy odpowiednim podejściu z tłumaczenia można ocalić bardzo wiele. Podstawą dobrego tłumaczenia jest świadomość, że „każdy wybitny utwór poetycki jest miniaturowym modelem świata”, w którym „dosłownie każdy element składowy - od sumy wypowiedzianych wprost twierdzeń do najdrobniejszych atomów fonetyki, od przynależności gatunkowej czy nawiązań do tradycji aż do wewnątrztekstowych problemów składni czy gramatyki - może dzięki odpowiedniej organizacji tekstu wziąć udział w procesie wytwarzania znaczeń”. Cały ten proces poddany jest naczelnej zasadzie, „dominancie semantycznej”, która stanowi bardziej lub mniej dostrzegalny klucz do całokształtu sensów utworu. Jeżeli tłumacz odnajdzie ten klucz i odpowiednio go użyje, ma szansę ocalić wartość artystyczną wiersza.

strona:   - 1 -  - 2 - 


Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij
  Dowiedz się więcej
1  Spójrzmy prawdzie w oczy - analiza i interpretacja
2  Stanisław Barańczak - biografia