Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Wiadomości wstępne

Twórczość Gombrowicza koncentruje się wokół jednego właściwie tematu – stosunków międzyludzkich. W tej kwestii „Ślub” nie odbiega od reszty utwórów. Postaci są umieszczone w społeczeństwie, w którym błąkają się i próbują szukać sposobów komunikacji. Jedne potrafią nawiązać nić porozumienia, inne świadomie bądź nie są uczestnikami takich relacji, a inne jeszcze są ich ofiarami – role te nieustannie się wymieniają. Z. Łapiński tak pisze w swej książce „Ja, Ferdydurke” o dramacie Gombrowicza:
„Ślub” to parabola, która mówi nie tylko o dowolności naszych zachowań i kruchości tego, co uważamy za ich podmiotowe podłoże, ale o interakcyjnych źródłach religii. Wyłania się ona u Gombrowicza z potocznych zdarzeń, jaj zalążki tkwią w zawęźleniach psychicznych, jakie powstają między ludźmi”.
Gombrowicz napisał „Ślub” podczas pobytu w Argentynie w roku 1946, pierwodruk hiszpański ukazał się w 1948 roku, polski zaś w 1953.

Bibliografia


1. W. Gombrowicz, Trans-Atlantyk - Ślub, Warszawa 1957.
2. W. Gombrowicz, Iwona Księżniczka Burgunda, Ślub, Operetka, Historia, Kraków 1994.
3. J. Błoński, Forma, śmiech i rzeczy ostateczne, Studia o Gombrowiczu, Kraków 1994.
4. Z. Łapiński, Ja, Ferdydurke, Kraków 1997.
5. K. Zaleski, „Ślub” Witolda Gombrowicza (uwagi inscenizacyjne), w: Gombrowicz i krytycy, oprac: Z. Łaciński, Kraków 1984.
6. M. Głowiński, Komentarze do „Ślubu”, w: Gombrowicz i krytycy, oprac: Z. Łaciński, Kraków 1984.
7. Gombrowicz filozof, oprac F. M. Cataluccio i J. Illg, Kraków 1991

Mapa serwisu: