Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Analiza

Odnajdziemy w tym białym wierszu wiele charakterystycznych dla tego międzywojennego poety środków stylistycznych oraz obrazów, które nawet najmniej „wyrobiony” czytelnik odnajdzie w twórczości tego awangardzisty: brak znaków interpunkcyjnych, dużych liter, nieregularność wersów oraz budowy sześciu zwrotek (pierwsza strofka liczy sześć wersów, druga cztery, trzecia i czwarta po trzy linijki, a piąta i szósta to dwuwersy), instrumentacja głoskowa (np. wers siwe oczko śpij, w którym Czechowicz nagromadził spółgłoski bezdźwięczne „s'”, „cz”, „ś” oraz samogłoski otwarte w wyrazie oczko) oraz paronomazja, czyli środek polegający na zestawieniu podobnie brzmiących słów celem osiągnięcia efektu stylistycznego, odkrycia analogii znaczeniowych np. kijanki / kujawiak / kij. Słowa te, nie dość, że brzmią podobnie, to jeszcze sprawiają, że wymowa wiersza jest bardziej plastyczna, czego dowodzi na przykład fragment o burzy, w którym Czechowicz nagromadził mnóstwo głosek twardych, dźwięcznych, jak „b”, „r”, „d” :
bura burza od boru
i jak bór dudni piorunstrona:   - 1 -  - 2 - 


Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij


dla: Kulturalna Polska klp.pl

  Dowiedz się więcej
1  Sam - analiza i interpretacja
2  Józef Czechowicz – biografia
3  modlitwa żałobna - interpretacjaStreszczenia książek
Tagi: