Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Geneza „Faraona”

Decyzję o napisaniu „Faraona” Prus musiał podjąć tuż po zakończeniu, lub nawet w trakcie pisania „Emancypantek”. Wyjątkowość powieści wyraża się między innymi w tym, że materiały do niej Prus prawdopodobnie zgromadził wcześniej, powieść przecież ukazała się jako całość, a nie w odcinakach, jak było w przypadku innych utworów. Przyjmuje się na podstawie korespondencji z Oktawią Żeromską, że prace nad „Faraonem” pisarz rozpoczął w 1894 roku. W liście (z tego właśnie roku) można przeczytać wzmiankę o „większej robocie” która przenosi pisarza w inny świat. Data na ostatniej stronicy autografu świadczy o tym, że definitywne zakończenie powieści miało miejsce drugiego maja 1895 roku. W październiku zaś „Faraon” zaczął się ukazywać w „Tygodniku Ilustrowanym”.


Karel Krejci tak pisał o „Faraonie”:
„Bolesław Prus miał wybitne zdolności do stworzenia powieści przygodowej i fantastycznej, których nie mógł dobrze wykorzystać w swych pismach realnej współczesności. Teraz nadarzyła mu się doskonała okazja, aby szeroko rozwinąć sensacyjną akcję, pełną niespodziewanych zwrotów i powikłań, do której zdołał oryginalnie włączyć wypróbowane przez tradycje środki gatunku literackiego, jak romantykę tajnych związków, podziemnego labiryntu, sobowtóra, zagadek zgoła detektywistycznych, egzotycznej erotyki. Niezwykłe bogactwo wyraziście rysowanych postaci, silnie osadzonych w fabule, jasno rozdzielone typy kilku różnych narodowości, różnych klas i warstw społecznych, ukazane na tle malowniczego opisu starego Egiptu, jego życia i zwyczajów – dostarczają czytelnikowi wstrząsającego widowiska, którego w niczym nie zakłóca tendencyjne nastawienie powieści wobec problemów epoki, w jakiej żył autor”.

Bibliografia


1. Z. Szwykowski, Twórczość Bolesława Prusa, Warszawa 1972
2. E. Pieścikowski, Bolesław Prus, Poznań 1997
3. L. Winiarski, Literatura polska, Bolesław Prus: „Faraon” w: Prus, z dziejów recepcji twórczości, oprac: E. Pieścikowski, Warszawa 1988
4. P. Chmielowski, Bolesław Prus o Egipcie, w: Prus, z dziejów recepcji twórczości, oprac: E. Pieścikowski, Warszawa 1988
5. I. Matuszewski, Zwrot w twórczości Prusa („Faraon”), w: Prus, z dziejów recepcji twórczości, oprac: E. Pieścikowski, Warszawa 1988
6. Karel Krejci, Przedmowa do „Faraona”, w: Prus, z dziejów recepcji twórczości, oprac: E. Pieścikowski, Warszawa 1988

Mapa serwisu: