Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Wiadomości wstępne

Jarosław Iwaszkiewicz to jeden z ważniejszych twórców literatury polskiej XX wieku. Zaczynał swoją drogę literacką jako jeden z pięciu głównych członków grupy Skamander. Iwaszkiewicz to twórca wszechstronny – był poetą, prozaikiem, dramatopisarzem, zajmował się również tłumaczeniami. Współpracował z wieloma czasopismami, był redaktorem, pisał eseje oraz recenzje. Jego dorobek artystyczny obejmuje wiele opasłych tomów.

Rozwój poetycki Iwaszkiewicza naznaczony jest swoistą naprzemiennością i kontrastowością. W zależności od okresu można ją zaliczyć do skrajnego estetyzmu lub współczesnej wersji klasycyzmu. W jego wierszach niepomiernie panuje kult sztuki, mnóstwo w niej odwołań zarówno do kultury zachodnioeuropejskiej, jak i bizantyjskiej. Wiele w niej gry z konwencją, ale zawsze priorytetem pozostaje poszukiwanie piękna, w klasycznym tego słowa znaczeniu.

Mapa serwisu: