Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki

Ikar - streszczenie

Inspiracją do napisania krótkiego opowiadania „Ikar” przez Jarosława Iwaszkiewicza był obraz Bruegla pod tym samym tytułem oraz wydarzenie jakie zaobserwował autor pewnego wieczoru w okupowanej Warszawie.

Narrator, który jest zarazem uczestnikiem zdarzeń, opisuje, że tego wieczoru w Warszawie był spory ruch. Każdy chciał zdążyć do domu przed godziną policyjną. Na przystankach tramwajowych czekali ludzie, a z nimi Jarosław Iwaszkiewicz.... więcej