Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Wiek XX stał się areną wielu tragicznych wydarzeń w dziejach Europy i całego świata. Zdarzenia te doprowadziły do gruntownych zmian politycznych i społecznych w wielu państwach, a także odcisnęły piętno na psychice milionów ludzi. Wybuch II wojny światowej, dyktatura komunistyczna w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, nasilenie się ataków terrorystycznych – to wszystko zagrażało poczuciu wolności jednostki i całego narodu. Reżim nie zdołał jednak całkowicie zniszczyć poczucia niezależności w poddanych mu narodach. W Polsce narodziła się „Solidarność”, a po upadku muru berlińskiego w 1989 roku nastąpił stopniowy upadek dyktatury komunistycznej.


Świadkiem i uczestnikiem tych wydarzeń i przemian był Karol Wojtyła. Osobiście doświadczył tragedii II wojny światowej, a po jej zakończeniu żył w kraju, który znalazł się pod wpływem systemu komunistycznego i był całkowicie uzależniony od Związku Radzieckiego. W 1978 roku Karol Wojtyła został wybrany na papieża. Z jego wieloletnich doświadczeń, przemyśleń i obserwacji zrodziła się książka „Pamięć i tożsamość”, w której dokonał krytycznej analizy dwóch systemów totalitarnych: nazizmu i komunizmu, a także poruszył zagadnienia ważne dla losów ludzkości, wkraczającej w trzecie tysiąclecie.

Mapa serwisu: