Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl
Wstęp

Sachem, napisany w 1883 roku, był utworem zamykającym okres dominacji nowelistyki w twórczości pisarza – Sienkiewicz pisał go w czasie prac nad Ogniem i mieczem. Sachem jest utworem o gorzkiej wymowie. Niszczy romantyczną iluzję o możliwości przetrwania świadomości narodowej niezależnie od okoliczności. Jest przy tym utworem o mistrzowskiej konstrukcji: skondensowany, precyzyjny, ma znakomicie zbudowane napięcie. Warto czytać go także w kontekście Konrada Wallenroda Adama Mickiewicza i Latarnika samego Sienkiewicza.

Czas i miejsce akcji noweli


Czas akcji noweli Sachem to wiek dziewiętnasty. Okres, w którym osadnicy z Europy wypierali Indian z zajmowanych przez nich obszarów. Miejscem akcji jest Antylopa w amerykańskim stanie Teksas, która leży w widłach rzeki o tej samej nazwie. Piętnaście lat przed akcją utworu w jej miejscu znajdowała się indiańska osada Chiavatta. Jej mieszkańcy zostali wymordowani przez niemieckich osadników, którzy następnie zajęli ich teren. Z dzikiej Chiavatty powstała cywilizowana Antylopa, która rozwija się bardzo prężnie. Po drugiej stronie rzeki znajduje się kopalnia żywego srebra. W mieście mieszka około czterech tysięcy mieszkańców.

Antylopa jest połączona koleją z Rio del Norte i San Antonio, znajdują się w niej: zakład filantropijny wybudowany przy placu, przy którym powieszono ostatnich ocalałych z Czarnych Wężów; kościoły, piwiarnia Pod Złotym Słońcem, trzy szkoły. Z komentarza narratorskiego dowiadujemy się, że w przyszłości miasto dalej się rozrastało i miało kilkanaście tysięcy mieszkańców.

Bibliografia


T. Bujnicki, Wstęp, w: H. Sienkiewicz, Wybór nowel i opowiadań, w oprac. tegoż, Ossolineum, Wrocław 1988, BN I 231.Mapa serwisu: