Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki

Czas i miejsce akcji Siłaczki

Utwór Siłaczka jest dziełem współczesnym Stefanowi Żeromskiemu. Został wydany w 1895 roku i zajmował się sprawami aktualnymi w latach osiemdziesiątych dziewiętnastego wieku. Wtedy właśnie pokolenie wychowane w duchu ideałów pozytywistycznych zamierzało wprowadzić w życie hasła pracy u podstaw, a także pracy organicznej.

Akcja rozgrywa się w prowincjonalnym miasteczku – Obrzydłówku oraz wiosce, w której uczyła Stanisława... więcejWygrani i przegrani w "Siłaczce"

Na przykładzie doktora Pawła Obareckiego oraz nauczycielki Stanisławy Bozowskiej Stefan Żeromski przeprowadził konfrontację postaw ideowo-moralnych dwojga bohaterów – działaczy pozytywistycznych. Doktor Obarecki jest bardziej typowy – w finale pogodził się ostatecznie z atmosferą Obrzydłówka, chociaż nie od razu, bo po krótkiej, ale zaciętej walce z kołtuństwem miejscowych notabli, z nędzą, ciemnotą i zacofaniem mas. Początkowo... więcejCharakterystyka bohaterów Siłaczki

Stanisława Bozowska, tytułowa Siłaczka. Została przedstawiona w utworze jako młoda dziewczyna, wielbicielka Darwina, marząca o studiach medycznych. Trudne warunki materialne zmusiły ją do rezygnacji z marzeń o nauce, więc poświęciła się realizowaniu hasła pracy u podstaw wśród ludu.

Reprezentowała pokolenie inteligentów polskich z przełomu dziewiętnastego i dwudziestego wieku, przejętego hasłami społecznymi, pragnącego wcielać... więcejSposób przedstawienia bohaterów w Siłaczce

Sposób, w jaki narrator prezentuje główne postaci noweli, świadczy o jego stosunku do bohaterów oraz ich postępowania.

Doktora Obareckiego narrator przedstawia bezpośrednio, opisując kolejne stadia jego przekształcania się pod wpływem nacisków środowiska. Ocenia go, mówiąc:
Gwizdanie i dysertacje z gospodynią (…) stanowiły jedyną rozrywkę
lub stwierdzając, że ogarnęło go
lenistwo nieopisane, lenistwo zabójcze,...
więcej