Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Utwór Credo Antoniego Słonimskiego jest często zestawiany z wierszem Leopolda Staffa Znad ciemnej rzeki. Oba liryki dotyczą afirmacji młodości i marzeń (to co, że czasami przerastających możliwości!) i apologii siły, lecz realizują ten postulat w odmienny sposób.

Wiersz jest swoistym manifestem młodości, jej wolnościowych ideałów, oddawaniu się marzeniom, o czym świadczy nawet jego tytuł, zaczerpnięty z języka łacińskiego, w którym „credo” oznacza „wierzę”.

Słonimski ostrzega w nim wszystkich, którzy nie potrafią cieszyć się młodością, czerpać z niej przyjemności, korzystać z przywilejów dwudziesto- i trzydziestolatków, że starość – nazwana okresem tępym - nadejdzie szybciej niż myślą, uniemożliwiając im przeżycie tego, co odkładają na „później”. Namawia, by owo „później” zamienić na „teraz”:

Nim przezornej starości wiek nadejdzie tępy,
Zanim los, orle skrzydła łamiący na strzępy,
Nie zmieni piór skrzydlatych na pióra flaminga.


Poeta portretuje młodość jako najlepszy czas w życiu człowieka. Charakteryzuje ją poprzez wyszczególnienie cech, które powinna mieć: być bezkompromisowa i bezinteresowna, dynamiczna, nieprzewidywalna, nieugięta i nieokiełznana:

Młodość winna być nagła i ostra jak klinga.
Fale życia pruć chyżo jak łódka wikinga,
Śmiałym okiem w najdziksze przenikać ostępy,


Uważa, że gdy się jest młodym, nie można chodzić na kompromisy, ulegać materialnym żądzom czy brać udział w „wyścigu szczurów” w poszukiwaniu pełnej misy, za pieniądzem. Zamiast tego trzeba poznawać świat śmiałym okiem w najdziksze przenikać ostępy, zabawić się w Don Kichota i podjąć walkę mieczami śmiałości, odważnie oddać magii marzeń Aby słońca dosięgnąć złotym ostrzem spisy, nie bacząc na przeszkody. Kto nie lata jak orły - lecz stąpa jak lisy nazwany jest przez Słonimskiego łotrem godnym wzgardy.

Przez zastosowanie w wierszu stylistyki mentorskiej, pouczającej, mimo ekspresywności wyrazu wiersz jest nieco pompatyczny i „sztywny”.

Liryk Słonimskiego jest rodzajem manifestu-dekalogu, o czym świadczy tytuł zaczerpnięty z łaciny i oznaczający w oryginale poglądy, przekonania, zasady.

strona:   - 1 -  - 2 - 


Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij
  Dowiedz się więcej
1  Smutno mi Boże - analiza i interpretacja
2  Twórczość Słonimskiego