Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Konstanty Ildefons Gałczyński urodził się w Warszawie 23 stycznia 1905 roku w rodzinie drobnomieszczańskiej. Jego ojciec, również Konstanty pracował jako technik kolejowy. Matka z domu Łopuszańska była córką właściciela restauracji znanej wtedy firmy Wróbel. Młodszy o jedenaście miesięcy brat poety zmarł przedwcześnie w roku 1921. Rodzina kilkakrotnie zmieniała warszawski adres (Mazowiecka 11, Hortensji 6, Chmielna 72), by w końcu osiąść na upamiętnionej w wierszu („Ulica Towarowa”) Towarowej 54.

W 1912 roku Gałczyński rozpoczął naukę w Szkole Technicznej Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej przy ulicy Chmielnej. Jednak już w 1914 wraz z rodziną zostaje ewakuowany do Moskwy. Wiadomo, że to właśnie tam w 1915 młody poeta napisał swoje pierwsze wiersze, które niestety zaginęły. W roku następnym zaczął uczęszczać do Szkoły Komitetu Polskiego.

W 1918 powrócił do Warszawy, gdzie kontynuował naukę w gimnazjum na Wierzbnie. Tuż przed maturą zadebiutował wierszem pt. „Szturm”, opublikowanym w „Rzeczpospolitej”. Następnie Gałczyński podjął studia na Uniwersytecie Warszawskim, jednak nie ukończył żadnego z dwóch kierunków: ani filologii angielskiej ani filologii klasycznej. Za to zasłynął napisaniem pracy magisterskiej o nieistniejącym poecie angielskim. Podczas studiów publikuje w „Twórczości Młodej Polski” oraz „Smoku”, ukazały się wiersze: „Tum”, „Pomysły”, „Lunatyk”, „Słowa zwycięskie”, „Opętanie”. Studia okazały się dla młodego poety czasem rozbudzania nowych fascynacji literackich (Ronsard, Malherbe, Villon, Rimbaud, Moore, Yeats, Milton, Poe, Szekspir, Rilke, Błok i in.), które miały istotny wpływ na jego późniejszą twórczość.

Rok 1926 przyniósł śmierć ojca poety. Stosunek Gałczyńskiego do ojca był dość niejednoznaczny, mówi się o kompleksie poety na jego punkcie. W tym roku autor „Strasnej zaby” rozpoczął współpracę z „Cyrulikiem Warszwskim” oraz napisał powieść „Portifion Osiełek, czyli Klub Świętokradców”. Jesienią został powołany do jednorazowej służby wojskowej w szkole podchorążych. Stamtąd jednak zostaje karnie przeniesiony do Berezy Kartuskiej, gdzie służy jako prosty żołnierz.

strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 - 


Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij
  Dowiedz się więcej
1  Niobe - analiza i interpretacja
2  Spotkanie z matką - analiza i interpretacja
3  Teatrzyk Zielona Gęś - omówienie cyklu