Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki

Strasna zaba - analiza i interpretacja

„Strasna zaba”, czyli sławny „wiersz dla sepleniących”, został napisany przez Gałczyńskiego w roku 1936.

Tytuł wiersza zapowiada, że czytelnik będzie miał do czynienia z poetycką zabawą, swego rodzaju eksperymentem. Żartobliwy podtytuł sugeruje, że adresatem jest przede wszystkim sepleniąca publika, czego oczywiście nie należy traktować poważnie.

Wiersz ten jest przykładem liryki pośredniej, dokładniej sytuacyjnej,... więcej