Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
1. Kubizm, ekspresjonizm, prymitywizm, dadaizm oraz wszystkie podobne im „izm” futuryści proponują zamienić słowem „onanizm”.
2. Określenie siebie mianem „futurystów”.
3. Podkreślenie odrębności, ale i szacunku, wobec futurystów rosyjskich.
4. Zakaz tworzenia czegoś, co już było. Artyści są zobowiązani do robienia rzeczy nowych.
5. Każdy artysta obowiązany jest stworzyć zupełnie nową, niebywałą dotąd sztukę, którą ma prawo nazwać swoim imieniem.
6. Wyznaczniki dzieła sztuki.
7. Odwrót od logiki, jako wynalazku burżuazji.
8. Podkreślenie wagi słowa w poezji.
9. Książka jest przeżytkiem. Postulat tworzenia plakatów.
10. Sztuka jest własnością prywatną artysty.
11. Poezja musi mówić o rzeczach zwykłych, codziennych.
12. Zerwanie z patosem.

Mańifest w sprawie krytyki artystycznej jest wyrazem niezadowolenia z poziomu polskiej krytyki artystycznej na początku lat dwudziestych XX wieku. Futuryści nie zostawili suchej nitki na krytykach, lecz zdawali sobie sprawę, że publiczność nie jest jeszcze wystarczająco wyrobiona, by się bez nich obejść. Za jedyne możliwe wyjście z tej sytuacji uważali samokrytykę dzieł przez ich autorów. Jak czytamy w manifeście:
Jako najbliżej rzeczy stojący i najbardziej, bądź co bądź kompetentni - mogą powiedzieć na ten temat parę ciekawych słów, co w porównaniu z bezpłciową miamlaniną tzw. "krytyków zawodowych" będzie już skarbem nie do obliczenia. Publiczność będzie miała recenzje, o które jej chodzi, i to z najpierwszego źródła, zecerzy zaś nie będą nadal zmuszani do składania długich kolumn bzdur i niepotrzebności, co w związku z ich uświadomieniem klasowym stanowczo nie powinno być dopuszczalne.


strona:   - 1 -  - 2 - 


Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij


dla: Kulturalna Polska klp.pl

  Dowiedz się więcej
1  But w butonierce - analiza i interpretacja
2  Nuż w bżuhu. 2 jednodńuwka fururystuw - opracowanieStreszczenia książek
Tagi: