Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Pierwszy manifest polskich futurystów ukazał się w czerwcu 1921 roku w Krakowie. Jego twórcami byli skupieni wokół pisma „Katarynka”: Bruno Jasieński, Tytus Czyżewski, Stanisław Młodożeniec i Anatol Stern. Futuryści mieli na celu wywołać swoistą rewolucję w poezji (i nie tylko), dlatego też poszukiwali wszelkich nowości. Z pewnością byłą nią nowa forma przekazu, czyli afisz, oraz nowy język – język fonetyczny.

W skład JEDNODŃUWKI FUTURYSTUW… wchodzą pomniejsze „mańifesty”:
 • - Mańifest w sprawie natyhmiastowej futuryzacji żyća,

 • - Mańifest w sprawie ortografji fonetycznej,

 • - Mańifest w sprawie poezji futurystycznej,

 • - Mańifest w sprawie krytyki artystycznej.


 • Mańifest w sprawie natyhmiastowej futuryzacji żyća zaczyna się odezwą do narodu polskiego:

  Rozumiejąc jasno, że sporadyczna i izolowana reforma sztuki w oderwaniu jej od samego życia, którego, tętnem i funkcją organiczną jest sztuka każda, musi się okazać z gruntu czczą, bezowocną i jałową, nie mając jednocześnie czasu na żadne kroki przedwstępne i przygotowawcze w tym kierunku - życie i sztuka polska grożą zaduszeniem, a jedynym możliwym i skutecznym w takim wypadku środkiem jest niezwłoczna tracheotomia - my, futuryści polscy, przystępujemy z dniem dzisiejszym do wielkiej radykalnej przebudowy i reorganizacji życia polskiego i wzywamy wszystkich obywateli wolnej Rzeczypospolitej Polskiej do zorganizowanego współdziałania i pomocy.


  Manifest ten zawiera podstawowe wyznaczniki sztuki futurystycznej. Pojawiają się w nim postulaty konieczności stworzenia nowej poezji dla nowej, wolnej, Polski. Futuryści zabiegali o odrzucenie dekadenckich i romantycznych wartości na rzecz nowych, jeszcze nie opracowanych: Trzeba otworzyć na oścież wszystkie drzwi i okna, niech wywieje ten swąd piwnic i kościelnego kadzidła którym od dziecka uczyli was oddychać. Zaopatrzeni w gigantyczne respiratory, idziemy wam na spotkanie.

  Ten manifest futurystów w pewnym momencie przypomina słynny manifest Karola Marksa:
  Wielkie przesunięcie się warstw na Wschodzie i Zachodzie trwa. Do głosu dochodzi nowa siła - uświadomiony proletariat. Zaczyna się wielkie przewartościowanie wartości. Właśnie do socjalizmu było polskim futurystom najbliżej. Powszechnie byli oni kojarzeni z lewą stroną sceny politycznej.


  Jednym z najważniejszych haseł Mańifestu jest zawołanie: Artyści na ulicę! Postulat ten zakłada ekspansję sztuki poza sale kinowe i teatralne na wszelkie dziedziny ludzkiego życia. Dla futurystów areną do twórczości artystycznej były całe miasta, domy, tramwaje, samochody, chodniki, parki, dworce itp.

  Mańifest w sprawie poezji futurystycznej
  składa się z dwunastu punktów. W skrócie wyglądają one następująco:

  strona:   - 1 -  - 2 - 


  Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij
    Dowiedz się więcej
  1  But w butonierce - analiza i interpretacja
  2  Nuż w bżuhu. 2 jednodńuwka fururystuw - opracowanie