Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl

Założenia franciszkanizmu

Św. Franciszek zapoczątkował wielki ruch filozoficzno-religijny – tzw. franciszkanizm. Był to ruch odnowy moralnej. Jego podstawą była radosna, prosta wiara, płynąca z miłości do Boga i całego stworzenia. Franciszkanizm przepełniony był ewangeliczną zasadą ubóstwa oraz miłosierdzia, braterstwa i pomocy potrzebującym.

Główne założenia franciszkanizmu:życie człowieka nie musi być wieczną ascezą, bolesnym oczekiwaniem... więcej