Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
 
d) życie codzienne mieszkańców Korczyna różni się od życia mieszkańców Soplicowa. Benedykt Korczyński stara się utrzymać rodową ziemię, żyje w nieustannej trosce o przyszłość dworu. W jaki sposób mieszkańcy Korczyna spędzają czas?

e) mieszkańcy Korczyna nie są szczególnie przywiązany do narodowej tradycji. W powieści Orzeszkowej ostoją polskości jest zaścianek Bohatyrowiczów, którzy pomimo szlacheckiego pochodzenia żyją jak chłopi.

f) w Korczynie brak jest ładu i harmonii. Osamotniony w swej walce Benedykt popada w konflikt z Bohatyrowiczami, nie potrafi porozumieć się z synem, nie ma wsparcia żony. Więź emocjonalna między mieszkańcami Korczyna jest nikła. Zastanów się, jakie relacje łączą poszczególnych członków rodziny.

g) część mieszkańców i gości Korczyna cechuje niechęć do pracy.

h) Orzeszkowa ukazuje życie mieszkańców w momencie ważnych przemian społeczno-ekonomicznych, jakie dokonywały się w tamtych czasach oraz w czasach represji zaborcy po klęsce powstania styczniowego. Zastanów się, w jaki sposób trudna sytuacja ekonomiczna i polityczna wpływa na życie Korczyńskich.

3. Podsumowanie:
a) Zwróć uwagę, że obraz Soplicowa i Korczyna twórcy wzbogacili o niezwykle plastyczne opisy przyrody. Jaką rolę w ukazaniu dworów szlacheckich odgrywa natura?

b) Jakie różnice dostrzegasz w obrazach obu dworów szlacheckich i ich mieszkańców?

Zakończenie
Soplicowo i Korczyn to dwory szlacheckie, należące do różnych epok. Dwór Sędziego to symbol świetności dawnej Polski, patriotyzmu i tradycji narodowej. Mickiewicz idealizuje świat, który odchodzi w przeszłość, lecz jest godny zapamiętania. Orzeszkowa w sposób realistyczny ukazuje życie codziennie ziemiaństwa w okresie ważnych przemian społeczno-ekonomicznych. Zastanów się, dlaczego tak różne dwory są symbolem polskości.

strona:   - 1 -  - 2 - 


Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij
  Dowiedz się więcej
1  Nad Niemnem - streszczenie
2  Przyroda w „Nad Niemnem”
3  Motyw mogiły w „Nad Niemnem”