Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Wstęp
1. Wyjaśnij, jak rozumieć pojecie konfliktu. Co może stać się przyczyną konfliktu? Podkreśl, że motyw ten był często wykorzystywany w literaturze. Wskaż, jak ważnym czynnikiem w rozwiązywaniu konfliktów jest szukanie porozumienia.

2. Powieść Elizy Orzeszkowej jako dzieło, w którym uwidaczniają się różne rodzaje konfliktów, a bohaterowie szukają możliwości porozumienia się.

Rozwinięcie
1. Konflikt pokoleniowy:
a) najwyraźniej zaznacza się w relacjach między Benedyktem Korczyńskim a jego synem, Witoldem.
b) podłożem konfliktu są różne spojrzenia na kwestie pracy, prowadzenia gospodarstwa, pogarszających się relacji między zaściankiem a dworem, sposobu wychowania Leonii, młodszej siostry Witolda.

c) postawa Witolda – młody Korczyński jest idealistą, który pragnie wdrażać pozytywistyczne postulaty pracy organicznej, pracy u podstaw i pracy utylitarnej. Zdobyte wykształcenie uświadamia mu konieczność przeprowadzenia reform, stosowania nowoczesnych metod w prowadzeniu gospodarstwa. Chętnie udziela rad chłopom, nie stroi od ich towarzystwa. Zarzuca ojcu, że zapomniał o dawnych ideałach, że zbyt wiele energii marnuje na proces z Bohatyrowiczami i nie dąży do pojednania. Jest przeciwny uległości ojca wobec Darzeckiego. Uważa, że Benedykt źle wychował córkę, która nie potrafi pracować i skupia się wyłącznie na własnych przyjemnościach i przyjmowaniu gości.d) postawa Benedykta – Korczyński w pełni nie rozumie ideałów syna, choć w młodości podobnie jak on chciał przeprowadzić reformy w majątku, szukał możliwości unowocześnienia gospodarstwa. Po klęsce powstania zapomniał o swych dążeniach i poświęcił się walce o utrzymanie ziemi rodowej. Zapomniał również o przyjaźni, jaka przed laty łączyła jego braci z Bohatyrowiczami. W gniewie zarzuca synowi, że jest idealistą i nie szanuje swego ojca.

e) konflikt między Witoldem a Benedyktem kończy się kłótnią i rozstaniem w gniewie.

f) ojciec i syn odnajdują w końcu możliwość porozumienia się. W poważnej rozmowie Benedykt wyznaje synowi, że przed lat podobnie jak on był idealistą, lecz ciężka praca i trud utrzymania majątku zniszczyły w nim marzenia o przeprowadzeniu zmian. Witold przekonuje ojca, że jeszcze jest czas na to, aby zmienił swój stosunek do Bohatyrowiczów i niezbyt dobrą opinię, jaką miał wśród chłopów. Po rozmowie z synem, Benedykt postanawia zakończyć spór z zaściankiem.strona:   - 1 -  - 2 - 


Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij

  Dowiedz się więcej
1  Nad Niemnem - streszczenie
2  Eliza Orzeszkowa - biografia
3  Charakterystyka Janka Bohatyrowicza