Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki

Obraz dworu w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza i „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej - plan wypracowania

Wstęp
1. Motyw dworu szlacheckiego w literaturze polskiej. Dwór szlachecki jako symbol polskiej tradycji, wartości patriotycznych i kultury szlacheckiej.

2. „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza i „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej jako utwory których akcja rozgrywa się w dworach szlacheckich. Dwie różne wizje dworu szlacheckiego.

Rozwinięcie
1. „Pan Tadeusz”:

a) obraz Soplicowa i jego okolicy wyłania się... więcejTendencje pozytywistyczne w „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej - plan wypracowania

Wstęp
1. „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej jako wyraz rozczarowania pisarki ideami pozytywistycznymi i klęską powstania, wraz z którą nastąpił kres wspólnoty pracy, zamierzeń i walki.

2. Autorka nie dokonuje pełnej krytyki pozytywizmu, lecz poprzez problematykę powieści podkreśla jak ważne w życiu społeczeństwa polskiego powinny być treści demokratyczne i kult pracy, postrzegane jako wielkie zdobycze cywilizacji. Wskazuje... więcejDwie mogiły jako symbole określonych idei w „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej - plan wypracowania

Wstęp
„Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej jako powieść, która ukazała się w czasach szczególnie trudnych dla Polski i Polaków. Cenzura zaborcy uniemożliwiała poruszanie pewnych kwestii narodowych wprost – pisarka posłużyła się symbolami zrozumiałymi dla Polaków. Znaczenie symboliczne w powieści mają mogiła Jana i Cecylii oraz Mogiła powstańców z roku 1863.

Rozwinięcie
1. Mogiła mitycznych założycieli... więcejRola przeszłości w życiu bohaterów „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej - plan wypracowania

Wstęp
1. „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej jako powieść poruszająca ważne kwestie dla zniewolonego wówczas narodu polskiego.

2. Akcja powieści rozgrywa się w dwóch czasach – teraźniejszym dla bohaterów dzieła oraz przeszłym, przenoszącym czytelnika poprzez retrospekcje w czas powstania styczniowego, które jest nadal żywe w pamięci tych, którzy je przeżyli, determinuje ich życie oraz życie młodszego pokolenia.

3.... więcejPraca miernikiem wartości człowieka w powieści Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem” - plan wypracowania

Wstęp
1. Wyjaśnij, jakie znaczenie miała praca dla pozytywistów. Z jakimi hasłami programowymi wiązała się i jaki powinna mieć charakter?
2. W powieści Elizy Orzeszkowej: „Nad Niemnem” praca i stosunek do niej są miernikiem wartości bohaterów.
Rozwinięcie

I Bohaterowie pozytywni, znający prawdziwą wartość pracy:

1. Jan i Anzelm Bohatyrowiczowie:
a) krótka informacja o bohaterach.
b) Orzeszkowa wielokrotnie ukazuje Bohatyrowiczów... więcejNatura i człowiek w powieści Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem” - plan wypracowania

Wstęp
1. Natura jest integralnym elementem świata człowieka. Zastanów się, jaką rolę ogrywa przyroda w życiu ludzi.
2. W powieści Orzeszkowej natura zyskała ponadto wymiar znaczeniowy. Dzięki opisom przyrody pisarska tworzy niezwykle malarską konstrukcję świata przedstawionego, oddaje jego piękno i wskazuje na silny związek człowieka z naturą.


Rozwinięcie
1. Już tytuł powieści wskazuje na miejsce, w którym rozgrywa się... więcej„Nad Niemnem” jako powieść o konfliktach i poszukiwaniu porozumień - plan wypracowania

Wstęp
1. Wyjaśnij, jak rozumieć pojecie konfliktu. Co może stać się przyczyną konfliktu? Podkreśl, że motyw ten był często wykorzystywany w literaturze. Wskaż, jak ważnym czynnikiem w rozwiązywaniu konfliktów jest szukanie porozumienia.

2. Powieść Elizy Orzeszkowej jako dzieło, w którym uwidaczniają się różne rodzaje konfliktów, a bohaterowie szukają możliwości porozumienia się.

Rozwinięcie
1. Konflikt pokoleniowy:
a)... więcej