Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl

Obraz dworu w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza i „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej - plan wypracowania

Wstęp
1. Motyw dworu szlacheckiego w literaturze polskiej. Dwór szlachecki jako symbol polskiej tradycji, wartości patriotycznych i kultury szlacheckiej.

2. „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza i „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej jako utwory których akcja rozgrywa się w dworach szlacheckich. Dwie różne wizje dworu szlacheckiego.

Rozwinięcie
1. „Pan Tadeusz”:

a) obraz Soplicowa i jego okolicy wyłania się... więcej

„Nad Niemnem” jako powieść o konfliktach i poszukiwaniu porozumień - plan wypracowania

Wstęp
1. Wyjaśnij, jak rozumieć pojecie konfliktu. Co może stać się przyczyną konfliktu? Podkreśl, że motyw ten był często wykorzystywany w literaturze. Wskaż, jak ważnym czynnikiem w rozwiązywaniu konfliktów jest szukanie porozumienia.

2. Powieść Elizy Orzeszkowej jako dzieło, w którym uwidaczniają się różne rodzaje konfliktów, a bohaterowie szukają możliwości porozumienia się.

Rozwinięcie
1. Konflikt pokoleniowy:
a)... więcej