Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl
Jan Kochanowski, jako wybitny polski humanista, interesował się także zagadnieniami politycznymi. Miał ku temu sposobność, ponieważ był blisko związany z dworem kanclerza Jana Zamoyskiego i z bliska przyglądał się dyplomacji i polityce polskiego państwa. Zaniepokojony losem Rzeczypospolitej napisał „Odprawę posłów greckich”.
Dramat ten jest na wskroś patriotyczny, chociaż w głównej mierze krytykuje funkcjonowanie państwa polskiego. Wynika to z obaw Kochanowskiego o przyszłość Polski, która za panowania Zygmunta Augusta (którego cechy nosi król Priam) została osłabiona. Ukazana Troja to symbol Rzeczpospolitej. Autor przedstawia ją w momencie upadku, który nie wynika jednak z sytuacji zewnętrznej, ale upadku moralnego elit rządzących. Jan z Czarnolasu wielokrotnie daje wskazówki możnowładcom, jak mają rządzić. Przede wszystkim muszą zapomnieć o własnych interesach i poświęcić się zagadnieniom publicznym, dobrym dla ogółu. Ich egoizm może doprowadzić do zguby kraju.
Najsilniejsza krytyka polskiego państwa pada z ust Ulissesa:
„O nierządne królestwo i zginienia bliskie,
Gdzie ani prawa ważą, ani sprawiedliwość
Ma miejsca, ale wszytko złotem kupić trzeba!”.

Troska o sprawy kraju każą Kochanowskiemu zapowiedzieć rychły upadek państwa, w którym brak jest sprawiedliwych rządów, natomiast szerzy się korupcja. Do zguby przyczynić się ma także zepsucie i próżność młodych pokoleń szlachciców, którzy oddając się wyłącznie przyjemnościom nie będą w przyszłości w stanie obronić kraju. Chory jest także polski parlamentaryzm, ponieważ posłowie są przekupni i każdy możny, może coś zyskać dzięki korupcji. Kochanowski ukazuje wady Rzeczpospolitej z nadzieją na ich poprawę, a tym samym poprawę sytuacji całego kraju.
Patriotyczny wydźwięk utworu widać także w jego zakończeniu. Mimo iż Kochanowski sprzeciwia się wojnie jako narzędziu polityki (odwołuje się do teorii wojny sprawiedliwej i niesprawiedliwej), to jednak słowa Antenora można interpretować w taki sposób, by w obliczu przyszłego zagrożenia (jakim wówczas dla Polski była Moskwa) robić wszystko by osłabić przeciwnika, zanim ten zdąży zaatakować.Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij


  Dowiedz się więcej
1  Odprawa posłów greckich - streszczenie
2  Bohaterowie dramatu