Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki

Bohaterowie dramatu

Trojańczycy:
Aleksander (Parys)
Syn króla Troi, Priama. Człowiek, który nie jest w stanie opanować własnych namiętności i zrezygnować z osobistych pragnień i planów. Aby zatrzymać przy sobie Helenę, doprowadza do wojny, gubiąc Troję. Mimo to nie jest przez Kochanowskiego oceniony do końca negatywnie.

Antenor
Rozsądny, doświadczony, rozważny żołnierz. W swoim postępowaniu kieruje się przede wszystkim... więcejGatunek, kompozycja, forma wierszowa

Kochanowski tworzy swój dramat na wzór antycznej tragedii, wzoruje się zwłaszcza na Eurypidesie. Zachowuje zasadę trzech jedności:miejsca – wszystkie wydarzenia rozgrywają się na dworze w Troi,akcji – zdarzenia przedstawione w dramacie dotyczą jednego niewielkiego epizodu z historii wojny trojańskiej,czasu – ogranicza się do przedstawienia historii, która trwa nie dłużej niż jeden dzień.Stosuje... więcejPolityczna wymowa Odprawy

Dramat Kochanowskiego jest przede wszystkim dramatem politycznym. Intencją autora było przestawienie państwa, które poprzez zepsucie moralne samo doprowadza do swojego upadku. Podstawowa teza utworu jest więc następująca: sytuacja polityczna i los państwa zależą przede wszystkim od moralności jego poddanych. W treści możemy odnaleźć fragmenty świadczące o takich intencjach autora:

1. Druga wypowiedź chóru ("Wy, którzy pospolitą... więcejSpór Antenora i Aleksandra (Parysa)

Argumenty Antenora:Podkreśla, że Parys złamał prawo gościnności. Był gościem Menelaosa i powinien okazać wdzięczność za miłe przyjęcie.Dzięki oddaniu Heleny będzie można uniknąć wojny, którą zapowiadają Grecy. Za małżeństwo Aleksandra z Heleną Trojanie mogą zapłacić własną krwią. Wojna może przynieść im zgubę.Parys dba jedynie o własny interes, próbuje przekupić radę trojańską, mającą... więcejPatriotyzm w Odprawie posłów greckich

Jan Kochanowski, jako wybitny polski humanista, interesował się także zagadnieniami politycznymi. Miał ku temu sposobność, ponieważ był blisko związany z dworem kanclerza Jana Zamoyskiego i z bliska przyglądał się dyplomacji i polityce polskiego państwa. Zaniepokojony losem Rzeczypospolitej napisał „Odprawę posłów greckich”.
Dramat ten jest na wskroś patriotyczny, chociaż w głównej mierze krytykuje funkcjonowanie państwa polskiego.... więcej