Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl
(Prolog)
1. Monolog Antenora, w którym przedstawia zarys historii uprowadzenia Heleny przez Parysa.

(Epejsodion I)
2.Parys usiłuje pozyskać przychylność Antenora, zapowiada, iż pozostanie wierny prawdzie, sumieniu, sprawiedliwości i uczciwości.
3.Parys czuje się urażony stanowczością Antenora.

(Epejsodion II)
4.Chorus intonuje pieśń o mądrości i młodości, o tym, że niemożliwe jest połączenie tych dwóch wartości.
5.Rozpacz Heleny nad swoim losem. Obawia się, iż jej powrót do ojczyzny będzie dla niej źródłem upokorzeń i hańby.
6.Pani Stara próbuje pocieszyć swoją podopieczną.

(Epejsodion III)
7.Druga pieśń Chorusu dotyczy obowiązków władcy wobec swojego ludu.
8.Poseł oświadcza Helenie, iż król Troi postanowił, że kobieta nie zostanie wydana Grekom.
9.Relacja posła z narady pod przewodnictwem Priama.
10.Król zapewnia zgromadzonych, iż całkowicie zdaje się na ich decyzje w sprawie wydania Heleny Grekom.
11.Parys usiłuje przekonać słuchaczy, iż Helena była darem od bogini Wenus, przypomina uprowadzenie Medei przez Jazona, aby dać przykład na to, że Grecy sami dopuszczali się haniebnych czynów.
12.Podczas swojego przemówienia Antenor zdecydowanie potępia czyn Parysa i zwraca się z prośbą o podjęcie przez zgromadzonych decyzji o oddaniu Heleny jej prawowitemu mężowi.
13.Ikateon apeluje do zebranych, by stawili czoła najeźdźcom z Grecji i solidaryzowali się z królem i jego synem. Zebrani popierają go, co jest równoznaczne z wypowiedzeniem Grekom wojny.

(Epejsodion IV)
14.Trzecia pieśń chóru to zapowiedź pojawienia się w Troi rozwścieczonych posłów greckich.
15. Ulisses zapowiada krwawe rozprawienie się z mieszkańcami Troi, którzy postąpili w sposób niegodny, opowiadając się po stronie Parysa.
16.Menelaos pała chęcią zemsty na Parysie.

(Epejsodion V)
17.Chór zapowiada zbliżający się nieuchronnie moment konfrontacji Parysa z Menelaosem.
18.Rozmowa Antenora z Priamem, podczas której ten pierwszy sugeruje rozpoczęcie przygotowań do obrony Troi. Monarcha lekceważy słowa roztropnego polityka.
19.Pojawienie się Kasandry, córki Priama. Kobieta przewiduje rychły upadek Troi i śmierć jej najbliższych.

(Epilog)
20.Rotmistrz donosi królowi, iż Grecy rozpoczęli atak.
21.Pojmany więzień zdradza, iż w kierunku Troi zmierzają wielkie wojska greckie.
22.Priam rozkazuje zwołanie narady.
23.Antenor sugeruje, iż należy naradzić się nie tylko w kwestii obrony Troi, ale również ataku na Greków.Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij


  Dowiedz się więcej
1  Odprawa posłów greckich - streszczenie
2  Problematyka „Odprawy posłów greckich”
3  Bohaterowie dramatu