Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Wiersz Widzenie katedry w Chartres posiada nieregularną budowę. Przyboś podzielił go za pomocą graficznych wyodrębnień na pięć nierównych części:
1.pierwszą zwrotkę,
2.pojedyncze zdanie Krążę z tobą pod strażą witraży,
3.drugą strofę,
4.trzecią zwrotkę,
5.trzy linijki zakończenia.

Widoczny w wyróżnionym graficznie (dla zwrócenia uwagi czytelnika), kończącym pierwszą zwrotkę wersie zwrot Krążę z tobą pod strażą witraży ujawnia obecność pierwszoosobowego podmiotu lirycznego oraz adresata wiersza, którego mówiące „ja” zaprasza do towarzyszenia mu w wędrówce po tajemniczych korytarzach katedry, w podziwianiu 160 kolorowych witraży czy ponad 10 000 rzeźb z kamienia i szkła.

Liryk pozornie jest bardzo chaotyczny: nie jest rymowany, pełno w nim przerzutni – zwracających uwagę na tekst i wymuszających skupienie podczas lektury, ale jednocześnie umożliwiających dowolną interpretację oraz uwypuklających najważniejsze dla zrozumienia całości treści przerzutni, więc spełnia wymogu poezji Awangardy Krakowskiej, dążącej do zaniechania dawnej poetyki:
Czyżby prawa ciążenia
zwyciężał
i przestrzenie zmieniał?

Przeniesienie słowa zwyciężał do następnej linijki wpływa na nieco inną percepcję tekstu, zmuszając do powtórnego przemyślenia treści pytania.

Utwór Przybosia charakteryzuje także ogromne nagromadzenie epitetów - kamienie wydźwignięte; wielosieczne kolory mieczy; świty napowietrzne; nadobłoczny lot; blask cynobrowo-złoty; barwy gorące; ciemna chmura; marzenna czerwień; purpurowe słońce; nikłość, / przenikliwa i łatwa, / rozpędzona nikłość promienia; szkło nieważkie; nasze oczy przepełnione blaskiem – uzupełniających wizję świata przedstawioną w wierszu. Dzięki nim czytelnik łatwiej może sobie wyobrazić opisywane miejsce, ponieważ uplastyczniają przekaz poetycki, wzbogacają go oraz kreują obraz właściwy dla konwencji dzieła. Ich różnorodność oraz oryginalność świadczy o ogromnej wyobraźni oraz wrażliwości lirycznej Przybosia. Kolejnym środkiem stylistycznym są pytanie retoryczne i bezpośrednie zwroty do adresata – apostrofy. Ich zadaniem jest zmniejszenie dystansu dzielącego nadawcę – podmiot liryczny oraz czytelnika tekstu, wytworzenie swoistej więzi, nici porozumienia na płaszczyźnie zdekodowania znaczenia:


strona:   - 1 -  - 2 - 

Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij


dla: Kulturalna Polska klp.pl

  Dowiedz się więcej
1  Norte Dame - analiza
2  Julian Przyboś – biografia
3  Z Tatr - wiadomości wstępneKomentarze: Widzenie katedry w Chartres - analiza

Dodaj komentarz (komentarz może pojawić się w serwisie z opóźnieniem)
Imię:
Komentarz:
 

Streszczenia książek
Tagi: