Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Kolejną cechą poetyki Widzenia… jest kompozycja polegająca na rozpoczynaniu kolejnej zwrotki zaprzeczeniem. W przypadku analizowanego utworu dzieje się tak trzykrotnie:
To nie katedra
(…)
Nie ma raju
(…)
Nie ma mocy z granitu.

Ta innowacyjność i odgrodzenie się od tradycyjnego pojmowania wierszy traktujących o zabytkach powoduje, że czytelnik zaczyna się interesować opisem niestandardowej katedry.

Poza tym takie zdecydowane zaprzeczenie już na początku zwrotki przykuwa uwagę czytelnika, świadczy o niezwykłości dzieła.
Oryginalności sprzyjają także liczne kolory, obecne w liryku. Mamy tu lazur (kamieni wydźwigniętych / od oczu do lazuru –), niebieski (niebo nadobłocznego lotu (…)), cynowo-złoty (blask cynobrowo-złoty filary otoczył), biało-błękitny (ich białość od błękitu), fioletowy, czerwony (marzennej czerwieni / do purpurowego słońca), mnóstwo barw (Błysk wielosiecznych kolorami mieczy (…)Wyzwolone z cieni / lecą tęczą złożoną z samych barw gorących).

Widzenie katedry w Chartres - interpretacja


Wiersz Juliana Przybosia Widzenie katedry w Chartres jest utrzymany w tej samej stylistyce, co tekst poświęcony katedrze paryskiej Notre Dame.

Wiersz dotyczy katedry w Chartres (Cathédrale Notre-Dame de Chartres) - gotyckiej budowli sakralnej pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny we Francji.

Pierwsza zwrotka może być interpretowana jako symbol odcięcia wnętrza od murów, czyli odłączenia katedry od jej świętego znaczenia miejsca, gdzie człowiek może zostać oczyszczony z grzechów, gdzie może doznać objawienia oraz zaznać odkupienia.

Widoczny w wyróżnionym graficznie wersie, kończącym tę część zwrot Krążę z tobą pod strażą witraży ujawnia obecność pierwszoosobowego podmiotu lirycznego oraz adresata wiersza, którego mówiące „ja” zaprasza do towarzyszenia mu w wędrówce po tajemniczych korytarzach katedry, w podziwianiu 160 kolorowych witraży czy ponad 10 000 rzeźb z kamienia i szkła. Niektórzy badacze twórczości Przybosia twierdzą, że adresatem tego wiersza jest… Bóg, którego podmiot powiadamia, że oto przeszedł przemianę i potrafi zwiedzać święte miejsce wraz ze Stwórcą.

Druga zwrotka jest zapisem wątpliwości nękających poetę i próbą zwrócenia uwagi czytelnika na sprawy bardziej „doczesne”, takie jak natura i przyroda, a odwrócenia jego uwagi od kwestii egzystencjalnych:
Nie ma rajów, tylko raj świtów napowietrznych,
niebo nadobłocznego lotu, tego, który
doniósł nas tu, do raju wniebowziętych
oczu –
(…)

Podobnie jak fragmenty kolejnych:
Nie ma mocy z granitu, której nie podważy
nikłość,
przenikliwa i łatwa,
rozpędzona nikłość promienia.
Nie ma ziemi, jest tylko
wyrzutnia do zewnętrzy otwieralnych świata,
do wielowymiaru,
gdzie rodnia gwiazd i barw i gdzie zaród
widzenia –
dokąd moja źrenica wzniosła się – i spadła.


Kolejne wersy stanowią zapis rad podmiotu lirycznego, dawanych odbiorcy tekstu. Zaleca on na przykład, by ten skupił uwagę na kwestiach rozgrywających się w czasie teraźniejszym, ponieważ nie otrzyma drugiej szansy przeżycia danej chwili, czas się nie cofnie, a on powinien docenić piękno otaczającego świata, oryginalność i niezwykłość przyrody, rodnię gwiazd i barw (…) powidok słońca / malowany na powietrzu jak na szkle nieważkim. Przyboś powtarza, że życie jest etapem wędrówki, podczas której człowiek ma poszukać drogi ku zbawieniu: wyrzutni do zewnętrzy otwieralnych świata, / do wielowymiaru / gdzie rodnia gwiazd i barw i gdzie zaród / widzenia – / dokąd moja źrenica wzniosła się – i spadła.

strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 - 


Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij
  Dowiedz się więcej
1  Julian Przyboś - charakterystyka twórczości
2  Norte Dame - analiza i interpretacja, opracowanie
3  Z Tatr - analiza i interpretacja, opracowanie