Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki


Jakie uczucia pojawiają się w Tobie, gdy myślisz o śmierci? Z pewnością niepokój i strach tak jak u innych ludzi. Aby oswoić lęk przed śmiercią, wielu twórców literackich starało się wykreować wizję śmierci łączącą w sobie grozę i komizm.

- W średniowiecznym utworze „Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią” Śmierć została przedstawiona jako wychudzona kobieta o paskudnym wyglądzie.
- Groza w obrazie Śmierci dotyczy nie tylko jej szkaradnego wyglądu, ale przede wszystkim jej słów dotyczących tego, że nie ma przed nią ucieczki i każdy niezależnie od swojej pozycji społecznej czy postępowania musi być przygotowany na spotkanie z nią.
- Śmierć rozmawiająca z Mistrzem Polikarpem miała wiele ludzkich cech (pycha, duma, zarozumiałość, złośliwość).
- Wizja Śmierci nosi również znamiona komizmu związane między innymi z tym że Śmierć przechwalała się swoją potęgą i zachowywała się nieprzewidywalnie.
- Wizerunek Śmierci ma groteskowy charakter, ponieważ z jednej strony Śmierć wzbudza strach, a z drugiej jej zachowanie było komiczne. Taka ludzka kreacja kostuchy miała oswoić lęk przed przemijaniem.

„Tango” Sławomir Mrożek – śmierć w dramacie nie wzbudziła większych emocji wśród bohaterów. Zarówno śmierć Eugenii, jak i Artura były dla członków ich rodziny czymś nieoczekiwanym;
  Dowiedz się więcej