Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki


Etos rycerski jest zbiorem norm określających sposób postępowania właściwy dla rycerzy. Średniowieczny etos rycerski składał się z ośmiu wartości, wśród których wymienia się: wierność wobec władcy, pobożność, męstwo w walce i życiu codziennym, roztropność, hojność dla ubogich, uczciwość, uznanie innych, odpowiednia prezencja i znajomość etykiety dworskiej.
W literaturze obraz idealnego rycerza możesz odnaleźć w „Pieśni o Rolandzie”.
- Hrabia Roland był wiernym sługą króla Francji, a także odważnym człowiekiem gotowym oddać życie za króla, Boga i ojczyznę.
- Bohater poległ na polu bitwy, co stanowiło dla niego największy możliwy zaszczyt.
- Zachowanie Rolanda przed śmiercią i zabranie jego duszy do nieba świadczy o jego pobożności.
- To właśnie postać Rolanda jest uznawana za inspirację do stworzenia średniowiecznego etosu rycerskiego.

„Kronika polska” Gall Anonim – król Bolesław Krzywousty według zapisów Galla Anonima był nie tylko władcą idealnym, ale także doskonałym rycerzem dbającym o dobro swoje i swoich poddanych;
  Dowiedz się więcej
1  Postawa człowieka wobec Boga. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Hioba. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
2  Jakich odpowiedzi na pytanie o sens życia udziela literatura? Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Hioba. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
3  Obraz miłości w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Pieśni nad Pieśniami. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
4  Człowiek w relacji z Bogiem. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Psalmów. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
5  Apokaliptyczna wizja Sądu Ostatecznego jako motyw literacki. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Apokalipsy św. Jana. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
6  Dobro i zło – ich pochodzenie i miejsce w świecie. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Biblii. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
7  Motyw labiryntu w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie mitu o Tezeuszu i Ariadnie z
8  Jakie wizje zaświatów można odnaleźć w literaturze? Omów zagadnienie na podstawie „Mitologii
9  Mity jako metafory ludzkiego losu i działania. Omów zagadnienie na podstawie
10  Dramat człowieka zmagającego się z przeciwnościami losu. Omów zagadnienie na podstawie mitu o Heraklesie z
11  Cierpienie i heroizm jako dwa aspekty postawy człowieka w zmaganiu z losem. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów
12  Troja jako symbol upadku świata. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów
13  Motyw cierpienia po stracie bliskich. Omów zagadnienie na podstawie
14  Motyw pięknego umierania i jego rola w średniowiecznej literaturze. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów
15  Człowiek średniowieczny wobec spraw ostatecznych. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów
16  Średniowieczne kreacje obrazu społeczeństwa. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów
17  Satyryczny wizerunek grzesznej ludzkiej natury. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów
18  Franciszkańska idea umiłowania natury. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów
19  Franciszkański ideał ubóstwa jako model ascezy. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów
20  Funkcja idealizowania bohaterów w utworze literackim. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów