Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Etos rycerski jest zbiorem norm określających sposób postępowania właściwy dla rycerzy. Zgodnie z nim głównymi wartościami dla rycerzy był Bóg, ojczyzna i honor.

Średniowieczny etos rycerski składał się z ośmiu wartości, wśród których wymienia się: wierność wobec władcy, pobożność, męstwo w walce i życiu codziennym, roztropność, hojność dla ubogich, uczciwość, uznanie innych, odpowiednia prezencja i znajomość etykiety dworskiej.
W literaturze obraz idealnego rycerza możesz odnaleźć w „Pieśni o Rolandzie”.
- Hrabia Roland był wiernym sługą króla Francji, a także odważnym człowiekiem gotowym oddać życie za króla, Boga i ojczyznę.
- Bohater poległ na polu bitwy, co stanowiło dla niego największy możliwy zaszczyt.
- Zachowanie Rolanda przed śmiercią i zabranie jego duszy do nieba świadczy o jego pobożności.
- To właśnie postać Rolanda jest uznawana za inspirację do stworzenia średniowiecznego etosu rycerskiego.

„Kronika polska” Gall Anonim – król Bolesław Krzywousty według zapisów Galla Anonima był nie tylko władcą idealnym, ale także doskonałym rycerzem dbającym o dobro swoje i swoich poddanych;


Udostępnij  Dowiedz się więcej