Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl
Na końcu swojej powieści Orwell zamieścił Aneks, w którym wyjaśnia zasady nowomowy, która jest odmianą języka służącą celon propagandy. Newspeak (nowomowa) to termin, który na stałe wszedł do teorii literatury oraz nauki o języku.

Nowomowa jest systemem całkowicie podporządkowanym tyranii totalitarnej i jej socjotechnicznym potrzebom. Odznacza się ona „dowolnością znaczeń w stosunku do języka klasycznego, a więc stoi w opozycji do staromowy.” Najważniejszy jest tu czynnik wartościujący, a nie sens znaczeniowy poszczególnych słów. Słowa nie opisują tu rzeczywistości, ale ją tworzą – nazywamy to zjawisko funkcją magiczną języka. Jest to system o wysokim stopniu schematyzacji, operuje stereotypem oraz sloganem. Jako narzędzie propagandy, służy narzuceniu odbiorcy pewnego zespołu poglądów i wartości, przy jednoczesnym wyeliminowaniu możliwości sprzeciwu wobec niego.

Nowomowa z „Roku 1984” to język, z którego wyeliminowano wszystkie możliwości wyrażenia sprzeciwu wobec systemu i jego ideologii. Taka redukcja zasobu wyrazów miała prowadzić do uniemożliwienia popełnienia „myślozbrodni”.Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij


  Dowiedz się więcej
1  Rok 1984 - streszczenie
2  Główni bohaterowie - jednostki wobec systemu totalitarnego
3  Rok 1984 jako antyutopia