Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
 • Powtórzenia: to miasteczko..."/ Nie ma miasteczka; (Uciekaj, uciekaj, Ryfka!); Przejeżdżał chłop, rzucił grosik, / przejeżdżała baba, też dała cosik, / przejeżdżało dużo, dużo luda; za koronę cierniową, za te włosy rude, / za to, żeście nadzy, za to, żeśmy winni.

 • Przenośnia: I ozwało się Alleluja w Galilei, / i oboje anieleli po kolei.

 • Apostrofa: "Słuchaj, dzieweczko! Ona nie słucha...


 • Na uwagę zasługuje także rozbudowana interpunkcja utworu. Broniewski wykorzystał bardzo dużo znaków:

 • Wielokropki mające na celu „wyciszenie” wypowiedzi, zwrócenie uwagi na jej wieloznaczność:
  "Słuchaj, dzieweczko! Ona nie słucha...
  "Mama pod gruzami, tata w Majdanku..."
  "Masz , Ryfka, bułkę, żebyś była zdrowa..."
  potem salwa rozległa się głucha...
  "Słuchaj, dzieweczko!... Ona nie słucha..."

 • Dwukropek, zapowiadający epicki, opisowy fragment:
  I przejeżdżał znajomy, dobry łyk z Lubartowa:
  Wzięła, ugryzła, zaświeciła zębami:

 • Wykrzykniki, podkreślający nacechowanie emocjonalne tekstu:
  "Słuchaj, dzieweczko! Ona nie słucha...
  (Uciekaj, uciekaj, Ryfka!)

 • Nawias, zwracający uwagę na ostrzeżenia ludzi, którzy bali się o los Ryfki:
  (Uciekaj, uciekaj, Ryfka!)
 • Aby wyszczególnić język poszczególnych bohaterów ballady oraz zwrócić uwagę na ich wypowiedzi, Broniewski wykorzystał jeszcze cytowanie. Sprawiło to, że Ballady i romanse nabrały epickiego charakteru (jak przystało na ich synkretyzm gatunkowy):
 • Wprowadzające słowa narratora lub jakiegoś człowieka, który starał się ostrzec biegającą nago Ryfkę:
 • "Słuchaj, dzieweczko! Ona nie słucha... / To dzień biały, to miasteczko..."

 • Informacja o rodzicach Ryfki:
  "Mama pod gruzami, tata w Majdanku...”

 • Wypowiedź znajomego rodziny dziewczynki, który dał jej bułkę:
  "Masz , Ryfka, bułkę, żebyś była zdrowa..."

 • Reakcja dziewczynki:
  "Ja zaniosę tacie i mamie."

 • Słowa SS-manów na chwilę przez rozstrzelaniem Ryfki i Jezusa:

 • "Słuchaj, Jezu, słuchaj, Ryfka, Sie Juden,
  za koronę cierniową, za te włosy rude,
  za to, żeście nadzy, za to, żeśmy winni,
  obojeście umrzeć powinni."
  Zestawienie Ballad i romansów z Romantycznością


  Nie sposób analizować i interpretować wiersza Władysława Broniewskiego bez zbadania go w kontekście utworu Adama Mickiewicza. Oba dzieła łączą pewne wspólne elementy oraz dzielą zasadnicze różnice.

  Podobieństwa:

 • Przynależność do tego samego gatunku literackiego, czyli ballady.
  Obie ballady zaczynają się tak samo:
  Słuchaj dzieweczko! Ona nie słucha…
  To dzień biały, to miasteczko…


 • Bohaterkami obu utworów są obłąkane dziewczynki, które nie potrafią poradzić sobie ze stratą ukochanej osoby i jej konsekwencją – samotnością (Nie ma miasteczka, nie ma żywego ducha) oraz niezrozumieniem przez otoczenie.


 • Obie historie – zarówno pięknej i smutnej Karusi, jak i nagiej i roześmianej Ryfki, rozgrywają się w małym miasteczku i wzbudzają zainteresowanie przechodniów i gapiów.


 • Tak samo jak w Romantyczności Mickiewicz – w Balladach i romansach Broniewski postawił prosty lud w opozycji do wszystkiego, co złe. Tak jak prości ludzie wierzyli, że do Karusi co noc przychodzi jej ukochany Jasiek, tak mieszkańcy zrujnowanego wojną miasteczka nie drwią z Ryfki, przeciwnie – starają się jej pomóc mimo iż zdają sobie sprawę z jej dziwnego, odmiennego stanu świadomości:

 • Przejeżdżał chłop, rzucił grosik,
  przejeżdżała baba, też dała cosik,
  przejeżdżało dużo, dużo luda.
  każdy się dziwił, że goła i ruda.
  Różnice

 • Choć taki sam gatunek – ballada – to jednak po dokładnym przeanalizowaniu obu utworów trzeba stwierdzić, że Broniewski zmodyfikował tradycyjne rozumienie ballady (realizowanej w taki sposób u Mickiewicza), na przykład wprowadził postać Jezusa jako „wytworu” wiary i literatury ludowej, nie zbudował płaszczyzny fantastycznej, a winowajców, czyli SS-manów nie spotkała kara za zabicie Ryfki i Jezusa, co było nie do pomyślenia w tradycyjnej balladzie – tam zło zawsze było piętnowane i karcone.
 • Powodem obłąkania Karusi jest utrata ukochanego chłopca Jasia, a Ryfki – wojenne wspomnienia, przeżycia, podczas których straciła zarówno rodziców, jak i dzieciństwo.
 • strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 - 


  Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij


    Dowiedz się więcej
  1  Anka - analiza i interpretacja
  2  Soldat inconnu - analiza i interpretacja
  3  Twórczość Władysława Broniewskiego