Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki

Geneza „Buszującego w zbożu”

„Buszujący w zbożu” jest jedyną do roku 2010 opublikowaną powieścią amerykańskiego pisarza, Jerome Davida Salingera. Swemu twórcy przyniosła światowy rozgłos i do dziś określana jest mianem książki kultowej, a jej główny bohater stał się ikoną nastoletniego buntu wobec świata dorosłych i poczucia wyalienowania.

Salinger pracował nad nią około dziesięciu lat. Pierwsze wzmianki o dziele pochodzą z... więcejCzas i miejsce akcji „Buszującego w zbożu”

Akcja powieści Jerome Davida Salingera: „Buszujący w zbożu” rozpoczyna się wiosną lub latem 1950 roku, kiedy to główny bohater i zarazem narrator, Holden Caulfield, czekający w szpitalu na przyjazd brata, opowiada o wydarzeniach sprzed kilku miesięcy. Akcja właściwa utworu rozpoczyna się w grudniową sobotę tuż przed świętami Bożego Narodzenia 1949 roku i obejmuje trzy dni – do poniedziałkowego popołudnia,... więcej„Buszujący w zbożu” jako metafora życia – problematyka utworu

Poszukiwanie sensu ludzkiego życia towarzyszy poszczególnym jednostkom od zarania wieków i jest nieodłącznym elementem ludzkiej egzystencji. Kolejne pokolenia starają się uzyskać odpowiedź na pytanie, dlaczego żyjemy i w jakim kierunku zmierza nasze życie. Według wielu teorii filozoficznych owo poszukiwanie jest już samo w sobie sensem ludzkiego życia, świadczącym o człowieczeństwie i celowości ludzkiego życia. Szczególnie trafna... więcejPlan wydarzeń „Buszującego w zbożu”

1. Rozmyślania Holdena na szczycie Thomsen Hill.
2. Wizyta u profesora Spencera.
3. Powrót do internatu.
4. Rozmowa z Ackleyem.
5. Powrót Stradlatera z meczu.
6. Holden dowiaduje się o randce Stradlatera z Jane Gallagher.
7. Stradlater prosi Holdena o napisanie wypracowania.
8. Wycieczka do Agerstown.
9. Holden pisze wypracowanie o rękawicy Alika.
10. Bójka Holdena ze Stradlaterem.
11. Zazdrość o Jane.
12. Decyzja Holdena i ucieczka z „Pencey”.
13. Podróż... więcejArtyzm „Buszującego w zbożu”

Powieść Jerome Davida Salingera: „Buszujący w zbożu” ma charakter swobodnej relacji głównego bohatera o „wariackiej przygodzie”, jaką przeżył przed świętami Bożego Narodzenia. Narrator powtarza to, co wcześniej opowiedział swemu bratu i zwraca się bezpośrednio do tych, którzy mają ochotę go wysłuchać. W kompozycji utworu można dostrzec cechy, charakterystyczne dla powieści pikarejskiej.

Akcja... więcejRecenzja „Buszującego w zbożu”

Powieść Jerome Davida Salingera należy do kanonu najwybitniejszych powieści anglojęzycznych, napisanych po 1900 roku i jest zarazem dziełem, które po tuż wydaniu wzbudziło wiele kontrowersji i zostało wpisane na listę książek ocenzurowanych i zakazanych w Stanach Zjednoczonych. W ciągu kilku tygodni od dnia publikacji zyskała miano bestsellera i pomimo upływu lat jest lekturą, po którą chętnie sięgają młodzi czytelnicy.

„Buszujący... więcej