Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki

„Buszujący w zbożu” jako metafora życia – problematyka utworu

Poszukiwanie sensu ludzkiego życia towarzyszy poszczególnym jednostkom od zarania wieków i jest nieodłącznym elementem ludzkiej egzystencji. Kolejne pokolenia starają się uzyskać odpowiedź na pytanie, dlaczego żyjemy i w jakim kierunku zmierza nasze życie. Według wielu teorii filozoficznych owo poszukiwanie jest już samo w sobie sensem ludzkiego życia, świadczącym o człowieczeństwie i celowości ludzkiego życia. Szczególnie trafna... więcejPlan wydarzeń „Buszującego w zbożu”

1. Rozmyślania Holdena na szczycie Thomsen Hill.
2. Wizyta u profesora Spencera.
3. Powrót do internatu.
4. Rozmowa z Ackleyem.
5. Powrót Stradlatera z meczu.
6. Holden dowiaduje się o randce Stradlatera z Jane Gallagher.
7. Stradlater prosi Holdena o napisanie wypracowania.
8. Wycieczka do Agerstown.
9. Holden pisze wypracowanie o rękawicy Alika.
10. Bójka Holdena ze Stradlaterem.
11. Zazdrość o Jane.
12. Decyzja Holdena i ucieczka z „Pencey”.
13. Podróż... więcej