Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Wędrując przez morza i wyspy Tristan chciał ulżyć swojej niedoli, jednak jego ból nie ustawał. Przez dwa lata jego tułaczki nie przyszło do niego żadne poselstwo od Izoldy. Wówczas uwierzył, że ukochana zapomniała o nim.

Zdarzyło się, że pewnego razu wraz z Gorwenalem wszedł na ziemię Bretanii. Była ona opustoszała przez wojnę, która właśnie toczyła się w tym kraju. Od napotkanego po drodze pustelnika Tristan dowiedział się, że Bretanią włada diuk Hoel, a wojnę toczy z nim hrabia Ryjol z Nantes, gdyż diuk nie chciał oddać mu swojej córki za żonę. Tristan postanowił pomóc władcy Bretanii, pokonał występnego hrabiego i zyskał sobie łaskę u władcy. Zaprzyjaźnił się bardzo z synem króla, Kaherdynem, a gdy król w nagrodę zaoferował mu swoją córkę, piękną Izoldę o Białych Dłoniach, Tristan przyjął ofertę i poślubił księżniczkę. Gdy jednak przyszła noc poślubna, powiedział Izoldzie Białych Dłoniach, że przyrzekł Matce Boskiej, że przez rok po ślubie nie będzie korzystać z cielesnych rozkoszy.

Kaherdyn

Podczas wspólnej przejażdżki konnej Kaherdyna, Tristana i Izoldy o Białych Dłoniach zdarzyło się, że koń Izoldy potknął się w bajorze i woda prysła aż powyżej jej kolan. Izolda zaśmiała się i powiedziała bratu, że woda ważyła się na więcej, niż kiedykolwiek odważył się wobec niej Tristan. Kaherdyn chcąc wyjaśnić tę sprawę wezwał Tristana na rozmowę. Nieszczęśliwy kochanek opowiedział przyjacielowi całą swoją historię miłości do Izoldy Jasnowłosej – od momentu wypicia magicznego napoju aż do tamtej chwili. Kaherdyn współczuł przyjacielowi i poradził mu, aby udał się wraz z nim do Tyntagielu na spotkanie z Izoldą Jasnowłosą, by zobaczyć, czy dochowała mu wierności.

Rycerze skierowali się w stronę Lidanu, gdzie władał kasztelan Dynas, dawny przyjaciel Tristana. Tristan powierzył Dynasowi pierścień z zielonego jaspisu i poselstwo, które ma zanieść królowej.

Dynas z Lidanu

Dynas udał się do Tyntagielu, a Izolda zauważyła u niego na palcu pierścień z zielonego jaspisu i przywołała go do siebie. Dynas błagał królową w imieniu Tristana, aby zechciała zobaczyć się z nim, upewnił ją o miłości rycerza do niej, nawet mimo ślubu z Izoldą o Białych Dłoniach. Królowa zgodziła się w imię przyrzeczenia, jakie kiedyś dała Tristanowi.

strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -  - 8 -  - 9 -  - 10 -  - 11 - 


Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij
  Dowiedz się więcej
1  Etos rycerski w „Dziejach Tristana i Izoldy”
2  Elementy magiczne i fantastyczne w „Dziejach Tristana i Izoldy”
3  Wzorzec parenetyczny miłości fatalnej