Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl

Charakterystyka Giaura

Giaur jest tytułowym bohaterem powieści poetyckiej Georga Byrona. Jest to postać niezwykle tajemnicza, o nieznanym pochodzeniu i nieznanej przeszłości. Czytelnik nie poznaje jego prawdziwego imienia, a przez Turków, wśród których przyszło mu żyć, nazywany jest „giaurem”, co w ich języku oznaczało „innowiercę”.

Giaur przybył przed laty z Wenecji, był chrześcijaninem, a jego sposób bycia i wysławiania... więcej

Plan wydarzeń Giaura

... więcejGiaur - czas i miejsce akcji

Akcja powieści toczy się więc między 1774 a 1797 rokiem.

Czas akcji Byron w przybliżeniu określił w Przedmowie:
„Wydarzenia przedstawionej historii miały miejsce w czasach, gdy Wyspy Jońskie rządzone były przez Republikę Wenecką. Dokładniej chodzi o czasy, w których Arnauci (czyli Albańczycy wyznania muzułmańskiego), którzy odparli najazd Moskali (czasy wojny turecko-rosyjskiej z roku 1770) plądrowali Moreę...
więcej

Geneza „Giaura”

Powieść poetycka "Giaur" została pierwszy raz wydana w czerwcu 1813 roku, w dwa lata po powrocie Byrona z podróży na Wschód, gdzie zainteresował się orientem i egzotyką. Do końca 1813 roku ukazało się dziewięć wydań dzieła, ponieważ autor stale nanosił poprawki, wciąż dodając poszczególne partie (było to możliwe dzięki nieregularnej, fragmentarycznej formie powieści).

Byron stale uzupełniał treść dzieła. Łącznie... więcej„Giaur” jako powieść poetycka

Powieść poetycka była ulubionym gatunkiem twórców romantycznej literatury, lecz to Byron jako pierwszy w Europie opowiedział się za całkowitą swobodą twórczą, przez co został nazwany twórcą powieści poetyckiej nowego typu – byronicznej. Przed Byronem takie powieści pisał również jego kolega – Walter Scott, lecz tak jak w klasycyzmie – miały one przejrzystą konstrukcję i zachowaną chronologię zdarzeń, przez co... więcej