Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl
Wprowadzenie – liryka rzymska przed Horacym

Horacy był pierwszym poetą rzymskim, któremu udało się zdobyć tak ogromną sławę. Przed wydaniem jego Pieśni w roku 23 p.n.e. liryka rzymska była dość uboga, nawet jeśli zaliczymy do niej również elegie, jamby czy szeroko pojętą melikę. Nie dorównywała swym poziomem literaturze greckiej. Dopiero pod koniec I w.n.e. rzymski teoretyk wymowy i krytyk literacki Kwintylian wypowiedział się bardzo pochlebnie o Horacym:
At lyricorum idem Horatius fere solus legi dignus
(Tymczasem spośród liryków tenże Horacy jest niemal jedynym poetą godnym czytania)
Oczywiście i przed Horacym poeci rzymscy tworzyli sztukę, która zasługuje na miano poezji, jednak nie były to dzieła na miarę autora Pieśni. Bowiem wieszcz ten jako pierwszy doprowadził nurt eolskiej pieśni do Italów przebiwszy najpewniejszą drogę, o czym sam napisał w jednej ze swoich ód.

Przekład ód pochodzi z: Horacy. Dwadzieścia dwie ody, oprac. Stanisław Stabryła, wyd. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1991.

Bibliografia
1. Jerzy Królikowski, Wstęp [do:] Horacy, Wybór poezji, Ossolineum, Wrocław 1971
2. Tomasz Januszewski, Słownik pisarzy i lektur dla szkół średnich, Delta, Warszawa 1990.
3. Władysław Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Muza, Warszawa 1999.
4. Joanna Lupas-Rutkowska, Epoki literackie, Agencja Wydawnicza Jerzy Mostowski, Raszyn 2001.
5. Teresa Michałowska, Średniowiecze, PWN, Warszawa 2000.Mapa serwisu: