Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki

Ignacy Krasicki - biografia

Ignacy Błażej Franciszek Krasicki, syn hrabiego Jana Krasickiego, kasztelana Chełmskiego, i Anny Starzechowskiej, urodził się w Dubiecku 3 lutego 1735 roku. Z aktu chrztu, jaki zachował się w archiwach parafii, wynika, że został ochrzczony w po dwóch dniach przez dominikanina Gabriela Drzewickiego, kapelana na zamku w Dubiecku. Do tchu trzymał go Franciszek Załuski, wojewoda płocki, i jego żona, Teofilia z Wapowskich. (Cazin, 29)


Dubiecko... więcejIgnacy Krasicki - życiorys - krótka notatka

1735 – 1801
Ignacy Krasicki urodził się 3 lutego 1735 roku w Dubiecku nad Sanem w zubożałej magnackiej rodzinie, która przeznaczyła go do stanu duchownego. Zmarł 14 marca 1801 roku w Berlinie. Uczył się we Lwowie, w Rzymie i Warszawie, a wśród jego przyjaciół był m.in. Stanisław August. Późniejszy król uczynił go swym kapelanem i współpracownikiem. Krasicki został kanonikiem kijowskim i przemyskim już w 1759 roku, a w 1763 roku... więcejIgnacy Krasicki - kalendarium życia i twórczości

1735 (3 II) – w Dubiecku rodzi się przyszły poeta;

1743-1750 – Krasicki uczy się w jezuickim kolegium lwowskim;

1751 – Krasicki wyjeżdżą do Warszawy, gdzie podejmuje naukę w seminarium misjonarzy przy kościele Św. Krzyża;

1752-1768 – powstaje Zbiór różnych wierszy nabożnych, moralnych i zabawnych – notatnik lektur Krasickiego z czasów seminaryjnych i późnijeszych

1759-1761 – studia w Rzymie

1766... więcej